okt 31, 2018

Project 2 De zesde vinger


Het tweede project voor het poweratelier is bekend.

Het volgende project voor het poweratelier voor groep 3-4-5 en 6-7-8 is: De zesde vinger. Het project start in de week van 10 december. Het project eindigt in de week van 25 februari.

Er zou sprake zijn van een project over de dood, maar na enige overweging hebben we voor een ander project gekozen. Namelijk De Zesde vinger. 

Inhoud van het project 
Het project gaat over ontdekken van jezelf. Dit ontdekken van jezelf vindt plaats met behulp van verschillende metaforen en activiteiten:

• de vingers en de hand 
• het sterdoosje en de vingerdoosjes 
• creatieve oefeningen en kringgesprekken. 
• meditatie 

De vingers en de hand staan symbool voor iets:  
-Pink: Ik geniet van het kleine. 
-Ringvinger: Ik ben trouw aan mezelf. 
-Middelvinger: Ik ben mijn eigen stuurman/vrouw. 
-Wijsvinger: Ik wijs niet naar een ander maar ik kijk naar mijn eigen aandeel. 
-Duim: Ik ben oké. 
-De hand: Ik kan geven en ik kan ontvangen. 
-De schaduwhand: Mijn minder mooie kanten. 
-Zesde vinger: Mijn kompas in het leven of mijn intuïtie (deze blijft nog even een mysterie tot het einde). 

Doelen 
Inzicht in jezelf 
· Ik ben trots op mijzelf en mijn werk
· Ik weet waar ik goed en minder goed in ben 
· Ik maak gebruik van mijn sterke kanten en blijf ook werken aan dat waar ik minder goed in ben 
· Ik doe de dingen zo goed mogelijk maar stel mijn eisen/doelen niet té hoog 
· Ik vind het niet erg als ik niet meteen weet hoe iets moet of als iets niet meteen lukt 
· Ik ga goed om met kritiek en flexibel met tegenslagen en begrijp dat ik hier iets van kan leren 
· Ik weet wat ik wil en kies daar ook voor
Samenwerken met anderen
· Ik blijf mijzelf in een groep: anderen kunnen aan mij zien en van mij horen wat ik ergens van vind en hoe ik me voel 
· Ik houd rekening met de regels die voor de groep belangrijk zijn 
· Ik werk samen met anderen als we samen meer kunnen bereiken dan alleen 
· Ik maak anderen enthousiast om samen ergens een succes van te maken 
· Ik verdeel de taken samen met anderen op een manier die voor iedereen goed werkt 
· Ik ben in staat in samenwerking met anderen verschillende rollen en taken te vervullen 
· Ik zie en begrijp goed hoe anderen ergens tegenaan kijken vanuit hun beleving 
· Ik luister goed naar de ideeën van anderen en verdedig mijn eigen ideeën 
· Ik geef kritiek op een manier zodat de ander er ook iets aan heeft 
· Ik presenteer de resultaten van mijn werk aan anderen op een manier die past bij mij én bij het doel van dat moment

Kerndoelen 

Kerndoel 01 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gespro-ken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 
Kerndoel 02 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uit-brengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Nederlands  >  Schiftelijk onderwijs 
Kerndoel 04 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en di-gitale bronnen.

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving 
Kerndoel 34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. 
Kerndoel 35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument 
Kerndoel 37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Kunstzinnige oriëntatie 
Kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en be-weging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Kerndoel 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Bewegingsonderwijs 
Kerndoel 57 De leerlingen leren op een verantwoorde manier deel-nemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.
Kerndoel 58 De leerlingen leren samen met anderen op een respect-volle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, af-spraken maken over het reguleren daarvan, de eigen ewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.