okt 31, 2018

Toestemming aan derden...


Wat doen we met alle geretouneeerde formulieren waarbij u geen toestemming geeft om informatie aan derden te geven of u heeft een opmerking/vraag geplaatst?

Dan zetten we in Parnassys bij de instellingen dat we informatie NIET mogen delen.

Wie zijn derden?

Dat zijn:

Samenwerkingspartners die in het belang van uw kind meedenken over de ontwikkeling van uw kind. Maar dat zijn ook ouders (bijvoorbeeld vanuit de ouderrraad) die iets willen organiseren.

Er zijn ouders die ons hebben gevraagd om 'derden' te verduidelijken. Deze vraag begrijpen we, maar kunnen we niet beantwoorden. Namen van samenwerkingspartners wijzigen nogal eens, waardoor we gedurende het schooljaar continue toestemming voor elke verandering in naam zouden moeten vragen. Dat is voor ons als schoolorganisatie niet haalbaar.

In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd,

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

 

 

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2017-2018

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken.

 


Agenda

agenda
19 april 2019 tot 03 mei 2019
vakantie
MEIVAKANTIE
6 mei 2019
algemeen
Verjaardag juf Marian
8 mei 2019 tot 10 mei 2019
belangrijk
Kamp groep 8
17 mei 2019
vrij1-2
Vrije dag groep 0-1-2
22 mei 2019
studiedag
Studiedag: alle groepen vrij

nadebel