okt 31, 2018

Toestemming aan derden...


Wat doen we met alle geretouneeerde formulieren waarbij u geen toestemming geeft om informatie aan derden te geven of u heeft een opmerking/vraag geplaatst?

Dan zetten we in Parnassys bij de instellingen dat we informatie NIET mogen delen.

Wie zijn derden?

Dat zijn:

Samenwerkingspartners die in het belang van uw kind meedenken over de ontwikkeling van uw kind. Maar dat zijn ook ouders (bijvoorbeeld vanuit de ouderrraad) die iets willen organiseren.

Er zijn ouders die ons hebben gevraagd om 'derden' te verduidelijken. Deze vraag begrijpen we, maar kunnen we niet beantwoorden. Namen van samenwerkingspartners wijzigen nogal eens, waardoor we gedurende het schooljaar continue toestemming voor elke verandering in naam zouden moeten vragen. Dat is voor ons als schoolorganisatie niet haalbaar.

In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd,

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

 

 

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2017-2018

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken.

 


Agenda

agenda
19 november 2018
thema
Afsluitingsweek thema ‘Communicatie’
23 november 2018
vrij1-2
Vrije dag groep 0-1-2
1 december 2018 00:00 tot
23:59
algemeen
Verjaardag Juf Rea
3 december 2018
thema
Openingsweek thema ‘Wereldgodsdiensten’
5 december 2018
schoolactiviteit
Sinterklaas

nadebel