okt 31, 2018

Studiedag De Noordwijkse Methode: Eigenaarschap van leren


Vrijdag 2 november zijn alle kinderen vrij. Het team buigt zich over het didactisch handelen en het tweede thema van De Noordwijkse Methode.

Titel van ons jaarplan: "Met rode wangen van plezier en betrokkenheid, dat is wat we willen!"

Wat bedoelen we dan?

Dan zijn leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. De leerkracht geeft didactisch sterke lessen, en zorgt daarbij vooral voor actieve leerlingen. We gebruiken daarvoor de middelen die De Noordwijkse Methode hiervoor hanteert. Dat zijn de kindgesprekken, het portfolio en het weekoverzicht.

Tijdens de studiedagen, scholingsmomenten en vergaderingen trainen we de leerkrachten om zich te versterken om vanuit leerlijnen te leren werken. 

Hoe zien we dat dan in de praktijk terug? Dan kan de leerkracht vanuit een helikopterview naar een methode kijken, analyseert het nakijkwerk, toetsuitslagen, betrekt de informatie uit de kindgesprekken en de observaties tijdens het werken. De leerkracht reflecteert op zijn eigen handelen en denkt na over een nieuwe goede les, die aansluit bij de behoefte van de leerlingen. De behoeften van de leerlingen zijn divers, waardoor differentiatie op minimaal drie niveaus te zien moet zijn. De leerkracht zorgt voor tijd in elke les om kinderen ook individueel te kunnen volgen. Hoe kan dat? Dan zien we de leerkracht rondjes maken binnen de groep en aan kinderen afzonderlijk vragen stellen.

Op basis van alle informatie coacht de leerkracht de individuele leerling steeds beter. De leerling weet steeds beter aan welke doelen hij/zij wil werken en hoe hij/zij hieraan kan werken. Stap voor stap zal de leerling steeds meer eigenaar worden over zijn eigen leerproces. Hiermee bedoelen we de mate waarin leerlingen zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces. Het weekoverzicht kan ons dan helpen om steeds meer op maat leerlingen gericht en planmatig aan opdrachten te laten werken, die bijdragen aan hun eigen leerproces.

Deze ontwikkelingen dragen bij om leerkrachten te leren werken in combinatiegroepen.

Voor ouders die nog meer willen weten. Welke literatuur ligt hier o.a. aan ten grondslag?

*Hattie, J. (2013), Leren zichtbaar maken.

*Kirschner, P.A. (2017). Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen.

Vrijdag 2 november presenteren alle leerkrachten de doorgaande lijn zelfstandig werken vanuit het kiesbord in groep 1-2 t/m de weektaak groep 8 binnen de school. We staan stil bij de ervaringen die een leerling op de school nu zou doorlopen en beoordelen samen wat we daar van vinden.

Vervolgens verdiepen we ons in de visie van De Noorwijkse Methode gericht op het belang van eigenaarschap voor het leerproces van leerlingen.

In de middag verdiepen we ons in het tweede thema vanuit De Noordwijkse Methode. Vanuit de expertise vanuit De Noorwijkse School ondergaan we zelf een goede les voor een vakatelier. Daarna schrijven we onze lesvoorbereidingen en ondersteunen we elkaar.

We kijken uit naar een zinvolle studiedag ten behoeve van alle kinderen.

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

 

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl