nov 29, 2018

Vakateliers en keuze ateliers groep 3


Aangezien het tweede thema vóór de kerstvakantie start, hebben we een variant bedacht voor deze groepen (groep 3 uit groep 2-3, en groep 3)

We hebben als team lang nagedacht en alle voor- en nadelen van de deelname vakateliers en keuze-ateliers vóór de kerstvakantie besproken.

Voor onze kinderen uit groep 3 is deze periode erg spannend. Alle feestdagen maakt dat deze kinderen meer behoefte hebben aan een duidelijke structuur.

We hebben het volgende besloten:

De vakateliers worden door de juffen in de groep zelf aangeboden. Alle kinderen uit groep 3 nemen vanaf volgende week vrijdag deel aan de keuze-ateliers uit de groepen 4 t/m 8.

We zijn van mening dat we op deze wijze een mooie tussenvorm hebben gevonden.

Tijdens het laatste thema nemen de leerlingen uit groep 3 ook deel aan de vakateliers.

Ook voor alle leerlingen uit groep 3 wensen wij ze mooie inzichten, kennis en vaardigheden toe in de vakateliers en keuze-ateliers.

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2017-2018

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken.

 


Agenda

agenda
20 december 2018
schoolactiviteit
Kerstviering
23 december 2018
algemeen
Verjaardag juf Lieke
24 december 2018 tot 04 januari 2019
vakantie
KERSTVAKANTIE
27 januari 2019
algemeen
Verjaardag juf Ilse
4 februari 2019 tot 15 februari 2019
belangrijk
Adviesgesprekken groep 7 & 8

nadebel