nov 29, 2018

Vakateliers en keuze ateliers groep 3


Aangezien het tweede thema vóór de kerstvakantie start, hebben we een variant bedacht voor deze groepen (groep 3 uit groep 2-3, en groep 3)

We hebben als team lang nagedacht en alle voor- en nadelen van de deelname vakateliers en keuze-ateliers vóór de kerstvakantie besproken.

Voor onze kinderen uit groep 3 is deze periode erg spannend. Alle feestdagen maakt dat deze kinderen meer behoefte hebben aan een duidelijke structuur.

We hebben het volgende besloten:

De vakateliers worden door de juffen in de groep zelf aangeboden. Alle kinderen uit groep 3 nemen vanaf volgende week vrijdag deel aan de keuze-ateliers uit de groepen 4 t/m 8.

We zijn van mening dat we op deze wijze een mooie tussenvorm hebben gevonden.

Tijdens het laatste thema nemen de leerlingen uit groep 3 ook deel aan de vakateliers.

Ook voor alle leerlingen uit groep 3 wensen wij ze mooie inzichten, kennis en vaardigheden toe in de vakateliers en keuze-ateliers.

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2017-2018

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken.

 


Agenda

agenda
18 februari 2019
studiedag
Studiedag: alle groepen vrij
22 februari 2019
belangrijk
RAPPORT
25 februari 2019
thema
Afsluitingsweek thema ‘Wereldgodsdiensten’
1 maart 2019
schoolactiviteit
CARNAVAL
4 maart 2019 tot 08 maart 2019
vakantie
VOORJAARSVAKANTIE

nadebel