nov 29, 2018

Vakateliers en keuze ateliers groep 3


Aangezien het tweede thema vóór de kerstvakantie start, hebben we een variant bedacht voor deze groepen (groep 3 uit groep 2-3, en groep 3)

We hebben als team lang nagedacht en alle voor- en nadelen van de deelname vakateliers en keuze-ateliers vóór de kerstvakantie besproken.

Voor onze kinderen uit groep 3 is deze periode erg spannend. Alle feestdagen maakt dat deze kinderen meer behoefte hebben aan een duidelijke structuur.

We hebben het volgende besloten:

De vakateliers worden door de juffen in de groep zelf aangeboden. Alle kinderen uit groep 3 nemen vanaf volgende week vrijdag deel aan de keuze-ateliers uit de groepen 4 t/m 8.

We zijn van mening dat we op deze wijze een mooie tussenvorm hebben gevonden.

Tijdens het laatste thema nemen de leerlingen uit groep 3 ook deel aan de vakateliers.

Ook voor alle leerlingen uit groep 3 wensen wij ze mooie inzichten, kennis en vaardigheden toe in de vakateliers en keuze-ateliers.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl