nov 29, 2018

Brief kandidaatstelling OPR 2018-2019


Betreft: werving nieuwe leden voor de Ondersteuningsplanraad Stromenland, verkiezingen 2018-2019

Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad (OPR)  is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Stromenland. Daarin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. De OPR beoordeeld 4 jaarlijks het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, maar kan ook onderwerpen die zij belangrijk vindt binnen Passend Onderwijs met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. De OPR gaat niet alleen over het onderwijs aan leerlingen die om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs heeft betrekking op alle leerlingen.

Verwachtingen

De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van school. Zo wordt onder meer verwacht dat u vergaderingen bijwoont, meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden. U heeft een open en actieve houding en vertegenwoordigt het belang van uw achterban (ouders en personeel). Het verschil tussen een MR van een school en de OPR  zit vooral in de grotere afstand van het beleid tot uw kind of klas en de abstractie van de onderwerpen. De elementen van het ondersteuningsplan herkent u niet direct op uw eigen school. Indirect hebben ze wel veel invloed. Denk daarbij aan het vaststellen van basisondersteuning en de financiële middelen. Wat in het ondersteuningsplan is beschreven en waarover de OPR spreekt, kan ingewikkelde materie zijn. Daarom is enige kennis of ervaring met het onderwijs en/of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een pré. Maar uiteraard is er ook de mogelijkheid om deze kennis op te bouwen of hierbij advies op te vragen.

Kandidaatstelling
De OPR bestaat uit 16 leden, waarvan 8 ouders en 8 personeelsleden. Stromenland is opgedeeld in 4 kieskringen A tot en met D. Per kieskring zijn 2 ouders en 2 personeelsleden vertegenwoordigd.

Wij zijn opzoek naar versterking voor de OPR, werkt u als personeelslid of bent u ouder uit de betreffende kieskring en lijkt het u leuk om aan te sluiten bij de OPR, geef u dan op als kandidaat. Wij zoeken Personeelsleden uit kieskring A, B of D en ouders uit kieskring B, C en D.

U kunt zich kandidaat stellen door een mail te sturen: opr@stromenland.nl, gericht aan de voorzitter van de OPR, Willem van den Kieboom. Schrijf in deze mail ook of u ouder of personeelslid bent en voor welke kieskring u zich kandidaat stelt.

Vacature verkiezingen 2018-2019

kieskring A: Nijmegen:
Vacature voor: 1x personeelsleden
kieskring B: De gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen:
Vacature voor: 2 x personeelslid en 1x ouder
kieskring C: De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Mill en St. Hubert, St. Anthonis en Ubbergen:
Vacature voor: 1 x ouder
kieskring D: De scholen voor SO en SBAO in Stromenland:
Vacature voor: 1x ouder en 1x personeelsleden van SBO en SO-scholen.

De termijn van kandidaatstelling loopt van 19 november 2018 tot en met 21 december 2018. Kandidaten die zich hebben aangemeld krijgen een bevestiging, waarbij gevraagd wordt een profiel op te stellen. In de week van  14 januari 2019 is er voor de kandidaten een informatiebijeenkomst om 19:30 op de Panovenlaan 1 in Nijmegen. Indien u zich kandidaat stelt willen we u verzoeken hiermee rekening te houden in uw agenda. Naar aanleiding van deze informatieavond neemt u het besluit uw kandidatuur door te zetten en u verkiesbaar te stellen in de weken daarna of niet. Alle MR leden binnen uw kieskring brengen dan hoofdelijk hun stem uit.

Op de website www.stromenland.nl vindt u nog meer informatie over de OPR.

U kunt verder informatie vinden op www.passendonderwijs.nl en www.poraad.nl

Met vriendelijke groet,

Willem van den Kieboom (Voorzitter Ondersteuningsplanraad)
Cathelijn Brouwers (ambtelijk secretaris OPR)
Debby Drost
Brigitte van Kuppeveld
Jessica Janssen

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl