nov 29, 2018

week 3 t/m 7 december 2018


Deze week is juffrouw Kim de hele week in de groep!

Maandag en dinsdag zijn gewone schooldagen; woensdag komt (naar alle waarschijnlijkheid!) de Sint op school en wellicht komt hij met zijn Pieten ook even naar groep 6 om te bekijken of we hem naar behoren hebben geholpen met de surprises!! Spannende tijden! (Kijkt nog even uw mail na, waarin is uitgelegd hoe e.e.a. in zijn werk gaat!)
Donderdag is er een studiedag en zijn alle kinderen dus vrij!
Op vrijdag zijn we er weer en gaat  's middags de eerste ronde van het keuze-atelier van het nieuwe thema (wereldgodsdiensten) van start.