dec 6, 2018

Met rode wangen van plezier en betrokkenheid, dat is wat wij willen!


En hoe werken wij daar aan?

Binnen De Viersprong werken we gericht aan het eigenaarschap van leren.

Zo plannen we veel klassenbezoeken in, waarin we willen zien dat alle kinderen hard werken. We filmen lessen en bespreken de lessen met de leerkrachten. Regelmatig met drie tot vier observanten, die ieder vanuit zijn/haar rol de leerkracht versterkt met inzichten.

Op de studiedag van 6 december hebben we korte filmopname vanuit het team bekeken. Daarbij wisselen we filmfragmenten als voorbeeld voor anderen af met filmfragmenten waarin een leerkracht zich kwetsbaar opstelt en juist vragen heeft over een leerling en zijn eigen handelen.

Vanuit alle informatie die we verzameld hebben over uw kind (-eren) praten we samen over ons onderwijsaanbod. Denk aan de informatie vanuit kindgesprekken, oudergesprekken, gesprekjes tijdens het werken met de kinderen, toetsresultaten en mogelijke uitval of een voorsprong, werkhouding, gedrag, lesobservaties vanuit de methodiek van Fides, enz. enz.

Soms stagneert tijdelijk de ontwikkeling van een leerling, of zien we gedragsproblemen de kop opsteken. Leerkrachten die eerder met uw kind (-eren( hebben gewerkt, kunnen relevate tips geven. Experts binnen het team denken mee hoe we de kinderen kunnen nog beter kunnen helpen.

Tijdens de studiedag op 6 december hebben we ook hulp gehad van Gert Gelderblom. Hij werkt bij Expertis en onderstent het team om haar doelen te bereiken. Vanuit de dagelijkse praktijk van uw kinderen versterken we samen de leerkrachten. En daar profiteren alle kinderen van. Het team heeft zich deze dag ook verdiept in de Cito toetsen, die in januari worden afgenomen. Zijn er verschillen in het onderwijsaanbod en de wijze warop we de kinderen in de Cito toets bevragen? Zo ja, dan passen we onze planning voor de komende weken aan. Verder verdiepen we ons vanuit alle informatie die we verzameld hebben en plannen per leerling ons onderwijsaanbod hierop aan. Vervolgens bespreekt de leerkracht zijn bevindingen met de leerling.

Wij kunnen vanalles bedenken, maar het is de leerling die zich gaat ontwikkelen. Hoe beter hij/zij weet of we hem/haar goed helpen, hoe beter onze lessen aansluiten. En dan krijgen we rode wangen van plezier en betrokkenheid, en dat is wat wij willen!

Tot slot sluiten we altijd af met een gezellig moment met elkaar. Deze keer met een kwaliteitspel en een kleine verrassing van Sint.

Ik kijk terug op een fijne studiedag, waarbij ik geniet van de goede samenwerking binnen het team.

En wat kun u zelf doen als een leerling zenwachtig is voor Cito toetsen? Dan adviseren wij om ook thuis de online cito trainers met uw kind (-eren) te gaan oefenen. Liefst enkele dagen per week één tot drie opgave samen maken. Bij voorkeur kort oefenen en een aantal keer per week. Als ouders helpt u de kinderen door hardop te denken en samen te bespreken hoe je een opgave maakt. Dat geeft uw kind vertrouwen.

Vanaf eind januari kunt u in het ouderportaal vanaf groep 3 zien wanneer de Cito toetsen zijn ingevoerd. Heeft u nog geen inlogcode voor het ouderportaal? Stuur dan een mail naar sonja.van.jaarsveld@kansenkleur.nl

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl