dec 7, 2018

Rekenen blok 6


Rekenen blok 6

In blok 5 is de telrij uitgebreid tot 100. In blok 6 krijgen vooral de vijfvouden en tienvouden veel aandacht. Ook wordt er aandacht besteed aan de buren van de tienvouden.
Het tellen van hoeveelheden gebeurt met behulp van de vijf- en tienstructuur.

De splitsingen t/m 10 worden herhaald met behulp van diverse splitsschema’s. Nieuw is het T-model.

De pijlentaalsommen gaan nu voorzichtig over het tiental.
Zowel bij het optellen als het aftrekken wordt het tiental overschreven. Dit wordt opgelost door doortellen en terugtellen.

Bij het meten gaan de kinderen lengtes vergelijken met behulp van stroken.