dec 19, 2018

Bijeenkomst 2 klankgroep


Bijeenkomst 2 van de klankgroep staat op woensdag 9 januari 2019. Mocht u graag een inbreng doen, mail dan naar ellesentino@gmail.com of rea.van.duren@kansenkleur.nl.

Wilt u meer weten over het doel en de overige data van de klankgroep, kijk dan naar de rest van het bericht. 

Meer informatie rondom klankgroep. 

De deelnemers
Er nemen 5 ouderkoppels deel aan deze klankgroep. 
Sander & Barbera Koopsen, Theo Schraven & Ciska Stuiver, Mayke Ruemkens & Jeroen Vree, Elles & Tino van Iersel, Cynthia & Freek Roosenboom. 

Doel
Het doel van de klankgroep is meedenken op beleidsniveau als het gaat om zaken rondom meer- en hoogbegaafdheid. We komen dit schooljaar 4x bij elkaar en één of beide ouders van een koppel proberen aan te sluiten. 
Mocht u graag meedenken of zaken op de agenda laten bespreken, dan kunt u Elles van Iersel berichten per email (ellesentino@gmail.com).
U kunt zaken teruglezen via notulen die op de site zullen worden geplaatst.

De data
De data waarop de bijeenkomsten zijn gepland: 
Bijeenkomst 1: Woensdag 3 oktober 2019
Bijeenkomst 2: Woensdag 9 januari 2019 
Bijeenkomst 3: Woensdag 27 maart 2019 
Bijeenkomst 4: Woensdag 19 juni 2019 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u terecht bij de hoogbegaafdheidsspecialist: Rea van Duren (rea.van.duren@kansenkleur.nl).

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2017-2018

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken.

 


Agenda

agenda
25 maart 2019
thema
Openingsweek thema ‘Reizen door de tijd’
29 maart 2019
vrij1-2
Vrije dag groep 0-1-2
9 april 2019
studiedag
Studiedag: alle groepen vrij
12 april 2019
schoolactiviteit
Koningsspelen
15 april 2019 tot 18 april 2019
cito
Eindtoets groep 8

nadebel