jan 10, 2019

week 14 t/m 18 januari


Op dinsdagochtend is meester Jeroen (nu écht!) buiten de klas, maar wél op school.
's Middags gaat meester Roel met groep 6 naar het technieklokaal in het kader van zijn atelierlessen. Fijn dat er 3 ouders mee gaan om dit mee te begeleiden!  Tóp!!!

Op donderdag is meester Jeroen niet op school en staat meester Roel weer voor de groep.

Deze week gaan we van start met de Cito leerlingvolgsysteemtoetsen. Die hebben altijd in de ochtenduren plaats.