jan 11, 2019

staartdelingen in groep 7


We hebben afgelopen week geleerd hoe je staartdelingen kan doen. Let op kinderen van groep 7, dit zullen jullie aan jullie ouders uit moeten leggen!

Heel anders dan de vroegere staartdeling werken we nu met herhaald aftellen. 

Bij de som 315:13 maken we eerst een hulprij.

1   x 13 = 13
2   x 13 = 26
5   x 13 = 65
10 x 13 = 130

(tip: reken eerst 10x uit en halveer dan voor 5x)

Vervolgens ga je er steeds zoveel mogelijk vanaf halen. Je start nu steeds met 10x als dat kan. Vervolgens haal je dat antwoord van het oorspronkelijke getal af. Het is hierbij belangrijk om dit netjes onder elkaar te zetten zodat je geen fouten maakt in deze berekening. 

Zo ga je steeds verder. Als je niet meer verder kan, kijk je in de hulprij hoe vaak het dan kan (5x, 2x, 1x of een combinatie hiervan). We stimuleren om in het begin alleen 10, 5, 2 en 1x te gebruiken zodat er zo min mogelijk rekenfouten gemaakt worden. Later gaan we meer combineren en grotere sprongen maken (20x, 50x, etc.)

Als je niet meer verder kan, dan heb je rest (we werken dus nog niet met kommagetallen of breuken bij de deelsommen).

315:13 = 24 rest 3 (zie hieronder hoe we het opschrijven).