jan 16, 2019

Rekenen blok 7


In dit blok wordt het rekenrek geïntroduceerd. Bij het opzetten en aflezen van getallen op het rekenrek leren de leerlingen werken met vaste getalbeelden. Getallen t/m 10 worden op de bovenste staaf opgezet. 
De getallen boven de 10: eerst de bovenste staaf vol maken. Om 17 op te zetten, verschuif je eerst 10 op de bovenste staaf en dan pak je de onderste staaf in één greep 5 en 2.

Als extra (varia) leren de leerlingen de getalbeelden van dubbelen herkennen: dubbel 2 is 4, dubbel 8 is 16 (t/m dubbel 10).

De oppervlakte van (gedeeltelijk bedekte) voorwerpen wordt bepaald met natuurlijke maken.
De euromunten van 1, 2, 5 en 10 cent komen aan bod. De leerlingen leren de munten samen te voegen tot een bedrag van 20 cent.