jan 20, 2019

week 21 t/m 25 januari


Deze week zijn we weer bezig met de Cito leerlingvolgsysteemtoetsen. Nu komen rekenen (in 3 delen) en begrijpend lezen (in 2 delen)  aan de beurt. Hopelijk hebben we geen last van zieken, want die moeten dan achteraf de toetsen gaan 'inhalen'. Dat is voor niemand prettig, vooral niet voor wie de toets(en) moet gaan maken!

Donderdag staat meester Roel weer voor de groep, maar is meester Jeroen wel op school.
Hij neemt dan o.a. nog wat technischleestoetsjes af.
Aan het eind van de ochtend laat "Mad Science" weer zien, hoe leuk proefjes doen is.
Dit, om de kinderen te enthousiameren voor de naschoolse bijeenkomsten die zullen volgen.
In de folder die uw kind desgewenst mee naar huis brengt, leest u alle verdere details.
Uw kind zal beslist met mooie voorbeelden daarvan thuis komen. Het is natuurlijk helemaal aan u, om te bepalen of uw kind daar wél of niét aan mee gaat doen.

Deze week is er op vrijdag een "tussenweek" waarin er 's middags géén keuze-atelier is.
Volgende week starten we met de tweede ronde van het thema "Wereldgodsdiensten" en zijn er ook weer keuze-ateliers.