jan 28, 2019

week 28 januari t/m 1 februari


Deze week ronden we de Cito leerlingvolgsysteemtoetsen af. Enkele kinderen moeten nog wat afmaken.

Donderdag is meester Jeroen wél op school maar niet in de klas. Meester Roel is ziek, dus er zal een invaller komen.

Op vrijdag starten we met de tweede ronde van het keuze-atelier!