mrt 12, 2019

Rekenen blok 9


In blok 9 gaan we aftrekken t/m 10.
We werken met het herkennen van somtypen.

· -1 en -2 (terugtellen met sprongen van 1 of 2)
· vijf-sommen (waarbij je gebruik maakt van de vijfstructuur)
· (bijna)-verdwijnsommen, bijv. 7-7= of 7-6=
· 10-vriendjes: welke sommen kun je maken met de 10-vriendjes? Bijv. 10-7=3, 10-3=7
· De sommen die dan overblijven zijn de moeilijke sommen. Die kun je uitrekenen op het rekenrek.

De leerlingen maken dit blok kennis met de waarde en onderlinge relaties van munten t/m 50 cent. Daarnaast leren ze ook kleine bedragen te betalen met de munten.