mrt 14, 2019

Woensdag 20 maart willen we aan u vragen om een vragenlijst tevredenheid veiligheid in te vullen. Dit neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag.


Deze vragenlijst wordt op alle scholen binnen Kans & Kleur uitgezet. Het is voor ons van groot belang om van zoveel mogelijk gezinnen te weten hoe zij de veiligheid op school ervaren. De feedback vanuit de ouders wordt daarna verwerkt binnen:
 • Het team van De Viersprong;
 • Kans & Kleur als geheel;
 • De (GM)MR;
 • Via Scholen op de Kaart inzichtelijk gemaakt voor andere ouders, maar ook voor de inspecteur;

Zo nodig worden vervolgstappen uitgezet.

Gezien het belang voor de schoolorganisatie, willen we u vragen om de vragenlijst in te vullen.

Stappenplan:

 1. Vandaag ontvangt u via de nieuwsbrief de vooraankondiging.
 2. Dinsdag ontvangt u via de mail nogmaals de herinnering, zodat u woensdag niet vergeet om het briefje op te halen, of aan uw kind te vragen het briefje in te leveren.
 3. Mocht uw kind (uitsluitend de oudste leerling per gezin) het briefje niet inleveren, of u bent het kwijt, dan kunnen wij geen kopie geven. Wij weten immers niet wie welke code heeft.
 4. Per gezin ontvangt u op woensdag 20 maart 2019 1 briefje. Gescheiden ouders ontvangen ook slechts 1 briefje. Wie deze dag de leerling naar school komt brengen, of degene die op woensdag de leerling opvangt ontvangt de inlogcode.
 5. Aan alle klassenouders willen we vragen om via de groepsapp ouders te attenderen dat deze dag een belangrijke brief mee naar huis komt. Met het verzoek om de vragenlijst deze dag direct in te vullen. Dat mag ook op school.
 6. Op woensdag 20 maart gaan de deuren om 8.15 uur open. Ouders die de vragenlijst direct willen invullen, kunnen in de hal direct aan de slag.
 7. Op woensdag 20 maart staan de laptops eveneens om 13.30 uur klaar voor alle ouders, die op dat moment de vragenlijst willen invullen.

Ouders die deze dag hulp nodig hebben, kunnen aan mij of Sonja hulp vragen om de vragen voor te lezen. Natuurlijk kunt u elkaar als ouders ook helpen.

 Wij hopen dat alle gezinnen tijd willen vrijmaken om de vragenlijst in te vullen.

Alvast bedankt namens alle kinderen en teamleden.

Vriendelijke groet Carlina van den Heuvel,

Directeur KBS De Viersprong

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl