mrt 14, 2019

Thema 3: Reizen door de tijd


Het nieuwe thema van de Noordwijkse Methode is Reizen door de tijd. We gaan verschillende tijdvakken in de vakateliers behandelen. Klik voor meer informatie.

Zie voor het derde thema van het poweratelier de betreffende pagina van 3-4-5 of 6-7-8.

In de startweek ligt de nadruk op kunsten door de tijd heen. In de afsluitingsweek maken we een tijdlijn door de school. 

Atelier: Prehistorie
Tijdens de lessen van de Prehistorie leren de kinderen kinderen over de drie perioden: steentijd, bronstijd en ijzertijd. Ze verdiepen zich in het leven van de jagers en de boeren en leren wat er per periode veranderde. Hoe woonden de mensen, hoe kwamen ze aan hun eten, welke gereedschappen gebruikten ze enz. De kinderen leren hierbij om de voor en nadelen van de perioden te benoemen en ze kunnen de verschillen ook in hun drieluik tekening laten zien. Daarnaast verplaatsen ze zich in het leven in de Prehistorie, door het visualiseren van een dag in de prehistorie te tekenen in een stripverhaal. 

Atelier: Vroege Middeleeuwen
Tijdens de lessen over de Vroege Middeleeuwen leren de kinderen dat Karel de Grote een middeleeuwse koning was die keizer werd; dat Karel de Grote een groot rijk had, waar ook Nederland bij hoorde; dat Karel zijn rijk bestuurde door rond te reizen en dat hij stukken land in leen gaf aan leenmannen. De leerlingen ontwikkelen net als Karel de grote hun eigen handtekening, maken klassen-afspraken, zoals bij het leenstelsel en voeren een toneelstukje op waarin ze de rollen van leenheer en leenman laten zien. Daarnaast verdiepen de leerlingen zich in het leven van Floris de Vijfde en kunnen zij aan het einde van het atelier vertellen waar hij in Nederland voor heeft gezorgd. De kinderen verdiepen zich als laatste nog in de ridders (onderbouw) of de standenmaatschappij (bovenbouw).  

Atelier: Late Middeleeuwen
Tijdens de lessen over de Late Middeleeuwen leren de kinderen dat er veel nieuwe steden ontstonden in West-Europa en hoe deze steden vaak werden opgebouwd. De kinderen verdiepen zich stadsrechten en nemen al deze informatie mee bij het ontwerpen van hun eigen stad. Welke stadsrechten krijgt deze stad en hoe is de stad ingedeeld? De leerlingen leren dat samenwerken steeds belangrijker werd in de Late Middeleeuwen. Zo ontstonden er gilden van verschillende beroepen. De leerlingen richten zelf ook een gilde op. Daarnaast leren de kinderen dat er ook samenwerkingen ontstonden tussen meerdere steden; de Hanze. Ze bekijken hun eigen stad en kijken of ze nog punten kunnen verbeteren waardoor samenwerken/handel eenvoudiger wordt. 

Atelier: Industriële Revolutie 
De Industriële revolutie de periode waarin stoommachines zijn uitgevonden en mensen in steden gingen wonen dichtbij de fabriek. Mensen werden uitgebuit en de verschillen tussen arm en rijk waren groot. Ook kinderen moesten werken en konden daardoor niet naar school. Hier leren de kinderen over tijdens dit atelier. Leerlingen kunnen ook deze periode koppelen aan de tijdlijn in de klas. Ze leren discussiëren, filosoferen en perspectief te nemen door zich te verplaatsen in die periode. De grootste uitvinding de stoomtrein zal uiteraard behandeld worden en hoe dit deze periode heeft gekenmerkt.

Atelier: Renaissance 
Tijdens de lessen over de Renaissance leren de leerlingen de overeenkomsten met de Klassieke Oudheid en kennen ze Michelangelo en Leonardo da Vinci. Ze weten welke uitvindingen Leonardo da Vinci bedacht had, wat hij allemaal deed en wat we van hem geleerd hebben. De leerlingen kunnen dit tijdperk op de juiste plaats wijzen op de tijdlijn in de klas en ze weten wat dit tijdperk gekenmerkt heeft. Leerlingen Tijdens les 3 gaan we in op de wetenschap van die periode. We leren over Galileo Galilei en zijn uitvinding en bewering dat de aarde niet plat maar rond is. Leerlingen leren zich verplaatsen in deze tijd en weten wat wetenschap is en wat het ons heeft gebracht. Naast perspectief nemen komt creatief denken aanbod door naar alternatieve oplossingen te zoeken en verbanden leggen door uitvindingen te vergelijken met voorwerpen die wij nu ook nog gebruiken. Wat heeft het te maken met het ontwerp van Leonardo da Vinci bijvoorbeeld. Leerlingen duiken ook in de kunst van dit tijdvak. Welke schilderijen en beeldhouwwerken zijn gemaakt tijdens de renaissance en wat kenmerkt deze periode. Leerlingen leren goed kijken en hun mening te geven over kunst.  

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl