mrt 21, 2019

Hoe delen we in het schooljaar 2019-2020 onze groepen in? 


Inzicht in de groepen, de rol voor ouders en wanneer geven we welke informatie.

Zoals vorig schooljaar met ouders is besproken, zijn we dit schooljaar, als onderdeel van onze koers richting het gepersonaliseerd leren, gestart met gecombineerde groepen. We zijn erg tevreden over de resultaten en om deze reden bouwen we op onze school vanuit de onderbouw de gecombineerde groepen jaarlijks verder uit. 

Voor schooljaar 2019-2020 betekent dit, dat we gaan werken met onderstaande groepen: 

Volgend schooljaar: 

Groep 1-2  

Groep 1-2  

Groep 2-3  

Groep 3-4  

Groep 3-4  

Groep 5  

Groep 6  

Groep 7  

Groep 8  

  

De verdeling per klas 

  • De leerlingen uit de groepen 0 (instroom) zullen in de huidige groepen 1-2 blijven

  • De leerlingen uit de groepen 1 zullen in de huidige groepen 1-2 blijven, of in groep 2-3 worden geplaatst. 

  • De leerlingen uit groep 2 van de groepen 1-2 zullen worden verdeeld over de groepen 2-3 en de groepen 3-4.  

  • De leerlingen die nu samen in groep 2-3 onderwijs volgen, zullen niet gezamenlijk als een groep 3-4 doorstromen.   

  • De leerlingen uit de groep 2 (van de groep 2-3), zullen wel samen doorstromen naar groep 2-3. Alle leerlingen die nu in groep 3 onderwijs volgen, zullen worden verdeeld over twee groepen 3-4.    

 

Hoe gaat de school de kinderen verdelen en welke rol is er voor de ouders?   

1.      In kaart brengen van alle informatie over de leerlingen tot en met juni 2019. Hierbij houden we rekening met de specifieke onderwijsbehoeften. Denk aan het niveau, het karakter, specifieke extra begeleiding, verdelingen aantal leerlingen, jongens en meisjes. Vriendjes en vriendinnetjes zijn van ondergeschikt belang tijdens de verdeling. Voor ons is de samenwerking tussen de verschillende leerlingen in de groep wel belangrijk. 

2.      Ouders en kinderen kunnen meedenken en laten weten welke effecten hun kinderen positief of negatief beïnvloeden. Dit kunnen zij mailen naar de leerkracht. Deze informatie zal worden meegenomen, maar geeft geen garantie.   

3.      In juni 2019 leggen wij alle informatie bij elkaar en maken een verdeling. De verdeling zal tot stand komen onder begeleiding van de intern begeleider en de directeur. 

4.      Op vrijdag 21 juni, tegelijk met het rapport, zal de definitieve indeling van de kinderen naar de kinderen en de ouders worden gecommuniceerd.   

 

Uitgebreide informatie werkwijze groepen 2-3 en groepen 3-4 in de week van 10 juni.  

In de week van 10 juni zullen we u uitgebreid informeren over de werkwijze in de groepen 2-3 en de groepen 3-4.  Wij nemen tot deze tijd uitgebreid de tijd om de werkwijze in deze groepen goed voor te gaan bereiden. We werken nu planmatig aan een goede voorbereiding hiervoor.   

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze persoonlijk en mondeling aan mij stellen. Ik ben minimaal drie dagen per week tussen 8.20 uur en 8.30 uur aanwezig bij de ingang van de school.  Morgen ben ik vrij. Komende week ben ik op dinsdag t/m vrijdag in de ochtend aanwezig voor individuele vragen. 

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl