mrt 27, 2019

HERINNERING


Volgende week worden de kosten voor het schoolreisje geïnd.

Op woensdag 3 april van 13.45-14.15 en op vrijdag 5 april tussen 8.15 en 8.45 zijn wij in de aula aanwezig om het geld in ontvangst te nemen. We vragen jullie de bijdrage (10 euro groep 1 t/m 3 en 20 euro groep 4 t/m 7) in een gesloten enveloppe te doen met daarop de naam en de klas van het kind. 

Alvast dank en we hopen op een leuk schoolreisje.

Namens de OR-werkgroep Schoolreisje

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2017-2018

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken.

 


Agenda

agenda
19 april 2019 tot 03 mei 2019
vakantie
MEIVAKANTIE
6 mei 2019
algemeen
Verjaardag juf Marian
8 mei 2019 tot 10 mei 2019
belangrijk
Kamp groep 8
17 mei 2019
vrij1-2
Vrije dag groep 0-1-2
22 mei 2019
studiedag
Studiedag: alle groepen vrij

nadebel