apr 17, 2019

Deelname pilot Kans & Kleur


We hopen dat u ons steunt voor deelname Nationaal Cohort Onderzoek, door het automatisch verstrekken van leerling gegevens. Mocht u dat niet willen, dan moet u actie ondernemen.

Binnen Kans & Kleur doen wij mee aan een pilot, waarin we automatisch via het Leerlingvolgsysteem van Cito gegevens aanleveren voor het nationaal cohort onderzoek. We doen mee omdat wij als Kans & Kleur inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van ons onderwijs.

Het heeft voor ons veel toegevoegde waarde als alle leerlingen kunnen deelnemen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u via de schoolgids (website) lezen hoe u bezwaar kunt maken. De data van deze leerling wordt dan niet meegenomen in het onderzoek.

Maar natuurlijk begrijpen we dat u meer zou willen lezen over dit onderzoek.

Ook hiervoor verwijs ik u naar de tekst die we hebben opgenomen in de schoolgids. Deze kunt u vinden onder het kopje: "verstrekken leerlinggegevens". 

We kijken uit naar de uitslag van het onderzoek. 

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel

 

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2017-2018

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken.

 


Agenda

agenda
30 mei 2019
vakantie
Hemelvaartsdag
31 mei 2019
vakantie
Vrij
7 juni 2019
vrij1-2
Vrije dag groep 0-1-2
9 juni 2019
algemeen
1e Pinksterdag
10 juni 2019
vakantie
2e Pinksterdag

nadebel