apr 17, 2019

Deelname pilot Kans & Kleur


We hopen dat u ons steunt voor deelname Nationaal Cohort Onderzoek, door het automatisch verstrekken van leerling gegevens. Mocht u dat niet willen, dan moet u actie ondernemen.

Binnen Kans & Kleur doen wij mee aan een pilot, waarin we automatisch via het Leerlingvolgsysteem van Cito gegevens aanleveren voor het nationaal cohort onderzoek. We doen mee omdat wij als Kans & Kleur inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van ons onderwijs.

Het heeft voor ons veel toegevoegde waarde als alle leerlingen kunnen deelnemen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u via de schoolgids (website) lezen hoe u bezwaar kunt maken. De data van deze leerling wordt dan niet meegenomen in het onderzoek.

Maar natuurlijk begrijpen we dat u meer zou willen lezen over dit onderzoek.

Ook hiervoor verwijs ik u naar de tekst die we hebben opgenomen in de schoolgids. Deze kunt u vinden onder het kopje: "verstrekken leerlinggegevens". 

We kijken uit naar de uitslag van het onderzoek. 

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl