mei 24, 2019

Resultaat eindtoets groep 8 is voldoende


Onze focus verbetering didactisch handelen heeft tot het gewenste haalbare resultaat geleid.

Dat is belangrijk en goed voor onze kinderen.

In het afgelopen schooljaar hebben we een duidelijke focus gelegd op het verbeteren van het didactisch handelen. We bedoelen daarmee dat leerkrachten zo goed mogelijk les geven aan uw kinderen.

Wat fijn dat dit tot het gewenste haalbare eindresultaat voor groep 8 heeft geleid. Maar we willen terug naar goede eindopbrengsten. Dat verdienen onze kinderen. En met deze stip op de horizon zijn we nu bezig om een nieuw jaarplan te schrijven.

En hoe zit het met de resultaten in de andere groepen?
In de komende weken zullen de eindtoetsen vanuit het CITO leerlingvolgsysteem worden afgenomen.

Voor kinderen die faalangstig zijn, helpt het soms als ouders dagelijks 1 opgave uit de cito trainer (via google kun je deze makkelijk vinden) samen met de leerling doorneemt. Het is belangrijk dat de leerling zichzelf niet teveel druk oplegt. 

Na de analyse van alle resultaten zullen we delen hoe de ontwikkeling van de school als geheel is verbeterd. Want in de groepen zien we dat leerkrachten zich sterk verbeterd hebben. En dat vertaalt zich vast terug in de resultaten. 

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

 

 

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl