jun 25, 2019

Toelichting Ouderbijdrage:


De vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage EUR 20,-, waar wordt die voor gebruikt? Met deze brief willen wij als ouderraad jullie nog een keer extra informeren over de activiteiten die de ouderraad samen met enthousiaste ouders organiseert voor de kinderen van De Viersprong.
Het is al weer bijna de laatste schooldag. En dat willen we ook op De Vierspong vieren met de kinderen. Een leuke en gezellige invulling van de laatste schooldag, vraagt om creatieve en enthousiaste ouders. Zonder hulp lukt het niet. Ook het versieren van de aula rond Kerst en met Pasen, gebeurt door ouders die vanuit de verschillende werkgroepen bovendien leuke activiteiten bedenken en organiseren. Achter de schermen wordt er gedurende het schooljaar druk gewerkt aan het organiseren van het sinterklaasfeest, aan de boekenruilbeurs in de Boekenweek, de carnavalsoptocht met Carnaval en de oliebollen tijdens de kermis!
 
En ook tijdens de Avondvierdaagse is de ouderraad zichtbaar; langs de route van de Avondvierdaagse staan de leden van de werkgroep Avondvierdaagse  en de hulpouders klaar met koffie, thee en limonade en met de nodige verfrissende versnaperingen! 
 
Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de opbrengsten van de ouderbijdrage!
 
Langs deze weg willen wij als ouderraad jullie nog een keer op de hoogte brengen van het belang van de vrijwillige ouderbijdrage, maar ook van jullie steun en hulp. Om alle activiteiten ieder jaar te kunnen organiseren is de ouderbijdrage hard nodig! De ouderbijdrage blijft ook voor volgend schooljaar €20,-. Mocht je nog geen machtiging hebben afgegeven, doe dat dan alsnog. Je kunt de machtiging downloaden via de site van De Viersprong of een formulier ophalen bij de administratie. Het is ook mogelijk om de ouderbijdrage over te maken. Dat kan op NL17ABNA 0518552748, ten name van Ouderraad Viersprong met vermelding van de naam van het kind.
 
De volledig ingevulde en ondertekende machtiging kan je achterlaten in de brievenbus van de OR. Deze hangt voor in de hal van de school. Mocht je al een machtiging hebben ingevuld en afgeven, hartelijk dank, namens alle kinderen van De Viersprong!
 
Tevens willen we ook alle ouders die dit jaar hebben geholpen heel hartelijk bedanken voor de hulp en inzet afgelopen schooljaar! We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie en hopen ook volgend jaar een weer beroep op jullie te kunnen doen! 
 
Groeten bestuur ouderraad, Rielle van Hattum, Marga Roffel en Karin van Swam
 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl