aug 29, 2019

Belangrijke data september


Hieronder staan een aantal belangrijke data in september. Meer informatie over specifieke activiteiten zal apart op de website of via de mail volgen. 

- Dinsdag 3 september: schoolfotograaf. Die dag nemen de kinderen een wit shirt mee en een spijkerbroek/spijkerrok. We maken dan een leuke foto voor eind groep 8.

- Maandag 9 september: openingsweek thema Oceanen. De kinderen mogen die dag in het blauw gekleed naar school komen. Meer informatie volgt in de algemene nieuwsbrief.

- Maandag 16 september: studiedag & Wijchense Kermis! Alle kinderen zijn vrij!

- Vanaf 9 september t/m 20 september: portfoliogesprekken met ouders en kind.

- Vrijdag 20 september: Engelstoets song 1 (blad is in de week van 19 augustus mee naar huis gegaan)