aug 30, 2019

Intekenen portfoliogesprekken groep 1 t/m 8


Vanaf maandag 9 september kunt u zich intekenen. Waar? Bij de ingang school, via het schoolplein.

Hoe gaat dat bij groep 1-2?

Ouders van kinderen uit groep 1 die na de zomervakantie zijn gestart, hoeven zich niet in te tekenen. Zij hebben over zes weken het gesprek met elkaar. Mocht u zich per ongeluk toch intekenen, dan zal de leerkracht u hier nogmaals op wijzen. 

Alle andere ouders uit groep 1-2 hebben een gesprek met de juf. Kinderen gaan nu nog niet mee naar het gesprek.

Vanaf groep 3 gaat het kind mee naar het gesprek. Het draait tenslotte om zijn/haar ontwikkeling. We stellen het kind centraal, waarin de ouders en de leerkracht een coachende rol vervullen.

In dit eerste gesprek is het belangrijk om verwachtingen naar elkaar af te stemmen. U heeft als ouder een belangrijke rol om signalen die een patroon vormen bespreekbaar te maken. Kinderen horen met plezier naar te kunnen school gaan. Dat is belangrijk. 

Want mocht uw kind ook na dit gesprek niet met plezier naar school blijven gaan, dan moeten we onze intern begeleider gaan inschakelen en een plan opstellen. U heeft als ouder een belangrijke signalerende taak.

In dit eerste gesprek is het belangrijk dat uw kind leert om zijn eigen leerproces centraal te mogen stellen. Wat heeft uw zoon/dochter nodig om goed te kunnen functioneren op school? Waar ziet de leerkracht signalen, die ook vooral thuis geoefend moeten worden (impulsiviteit, leren volharden e.d.).

Hoe kunnen jullie een goed samenwerkingsteam met elkaar vormen? Dat begint door met elkaar, in dit eerste gesprek, een goede start te maken. 

Ik wens u een fijn samenwerkingsjaar toe met de leerkracht en uw kind (-eren).

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl