sep 15, 2019

Groep 3 ouderbrief Lijn 3 thema 2


Wij starten nu met thema 2. Het tweede thema van Lijn 3 heet 'De boom'. Dit thema staat in het teken van de herfst en alle veranderingen die de herfst teweegbrengt in de natuur.

Wij starten nu met thema 2. Het tweede thema van Lijn 3 heet 'De boom'. Dit thema staat in het teken van de herfst en alle veranderingen die de herfst teweegbrengt in de natuur. We staan stil bij de volgende wereldoriënterende  vragen:

•    Wat gebeurt er in de herfst met een boom?

•    Waarom vallen juist in de herfst de bladeren van de boom?

•    Hoe verwerk je de oogst van de appelboom tot appelmoes?

•    Hoe ziet de binnenkant van een boom eruit?

•    Hoe ziet een regenworm eruit en hoe beweegt hij zich voort?

•    Waarom zijn er verschillende soorten bladeren?

•    Wat is het verschil tussen bladeren en naalden?

 

Verschil in leesniveau

Alle kinderen zijn verschillend. Het ene kind kan al lezen, terwijl het andere kind net de letters begint te ontdekken. Om bij die verschillen te kunnen aansluiten, hanteert Lijn 3 drie differentiatieniveaus:
*
**
*** 

Na thema 1 hebben we de kinderen die al vlot en foutloos kunnen lezen getoetst om te zien of ze op niveau  ***  kunnen gaan werken. Die kinderen ontvangen hierover een aparte ouderbrief. Alle andere kinderen werken voorlopig op niveau **. Kinderen die wat meer hulp nodig hebben, krijgen speciale instructie op niveau  *, zodat ze zich met wat extra begeleiding toch dezelfde stof eigen kunnen maken. Het groepje kinderen dat extra instructie krijgt op niveau *kan wisselen van samenstelling.

Kinderen die nu werken op niveau ***, kunnen later weer op niveau  ** gaan werken en andersom. De methode kent drie vaste momenten in het jaar waarop de niveau-indeling opnieuw wordt bekeken en waar nodig wordt aangepast. Als er aanleiding is om uw kind op een ander niveau te laten werken, informeren we u daar apart over.

Wij besteden in de groep alleen op een positieve manier aandacht aan deze manier van werken, zodat het voor alle kinderen prettig en veilig voelt en niemand zich buitengesloten voelt. We leggen uit dat alle kinderen verschillend zijn. Ieder kind blinkt wel ergens in uit. Kinderen die goed kunnen lezen, krijgen daarom een ander werkboek dat beter bij hen past. We leggen ook uit dat het helemaal niet erg is als je soms wat extra hulp van de leerkracht nodig hebt, om het beter te snappen. Het is juist fijn dat je met wat extra hulp straks net zo goed kunt lezen als de andere kinderen. We laten de kinderen ook regelmatig aan elkaar zien wat ze gemaakt of geoefend hebben, zodat ieder kind trots kan zijn op wat het kan. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spelletje om thuis te spelen: rijmwoorden

Dit spelletje speel je met meerdere personen, bijvoorbeeld in de auto of aan tafel. De eerste noemt een woord, de volgende speler noemt een rijmwoord. De andere spelers controleren of het wel een echt bestaand woord is. Enzovoort. Degene die geen woord meer weet is af.