okt 1, 2019

Groep 3 ouderbrief Lijn 3 thema 3


Wij starten nu met thema 3. Het derde thema van Lijn 3 heet 'Smakelijk eten'.

Wij starten nu met thema 3. Het derde thema van Lijn 3 heet 'Smakelijk eten'.  In dit thema staan we stil bij de volgende wereldoriënterende vragen:

 

 • Hoe wordt eten (zoals friet of ketchup) gemaakt?

 • Hoe komt de prik in priklimonade?

 • Op welke manieren wordt voedsel verpakt? En waarom zo?

 • Welk keukengerei heb je zoal en wat kun je ermee doen?

 • Hoe zorg je ervoor dat melk niet bederft?

 • Hoe maken ze drinkyoghurt in de fabriek?

 • Wat zegt de kleur over het soort voedsel?

Aandacht voor verschillen

In Lijn 3 hanteren we drie differentiatieniveaus:

 • Na thema 3 nemen we bij alle kinderen een toets af om te kijken hoe het met de leesontwikkeling van de kinderen gaat en of de niveau-indeling nog klopt. Dat doen we in een toetsboek en met een mondelinge toets. Een leestoets kan niet goed of fout gemaakt worden; daar gaat het niet om. Het gaat om het volgen van de ontwikkeling van uw kind. Om onnodige spanning te voorkomen, leggen we de kinderen uit dat een toets niet heel anders is dan het normale werken in de klas.

  Kinderen die in het volgende thema gaan werken op niveau *** ontvangen hierover een aparte ouderbrief. Alle andere kinderen blijven werken op niveau **  of *. Kinderen op niveau  krijgen wat extra hulp en instructie van de leerkracht.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spelletje om thuis te spelen: pim-pam-pet

Pim-pam-pet is een leuk spel om te oefenen met beginklanken. Het kan ook gespeeld worden zonder materialen. Wie weet een dier met de letter p? Wie het eerst een dier noemt heeft gewonnen en mag de volgende opdracht geven.