nov 4, 2019

Voorstellen nieuwe huurder.


Huiswerkinstituut, Homework F1rst Class, gaat zich vanaf november 2019 vestigen in basisschool De Viersprong te Wijchen. Informatie, doelgroep en kennismakingsdagen.

Cito training: ga goed voorbereid naar de Cito-toetsen!

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Met veel plezier kunnen we u mededelen dat ons huiswerkinstituut, Homework F1rst Class, vanaf november 2019 zich gaat vestigen in basisschool De Viersprong te Wijchen. Ons instituut helpt leerlingen door het geven van intensieve huiswerkbegeleiding en vakgerichte bijlessen. Daarnaast gaan wij, voortkomend uit deze samenwerking, specifieke begeleiding aanbieden aan scholieren uit groep 7 en 8. Met het oog op de Cito-toetsen die in het voorjaar van 2020 zullen worden afgenomen, zal de begeleiding zich voornamelijk richten op het verbeteren van leesvaardigheid, rekenen en planvaardigheid.

Door al in de bovenbouw van het basisonderwijs aandacht te besteden aan het ordenen en plannen van huiswerk, zal de overgang naar de brugklas soepeler verlopen. Hierdoor zullen leerlingen met meer zelfvertrouwen naar school gaan en daardoor minder stress ervaren.

Hoe werkt het?

De eerste lesdag wordt gestart met een korte (spel)introductie. Gedurende de training worden de leerlingen wekelijks in een periode van acht lesweken getraind in het verbeteren van leesvaardigheid, rekenen en planvaardigheid. De training wordt aangeboden in een pakket van acht lessen, waarbij er keuze is tussen de dinsdag en donderdag van 14.00u tot 15.00u. Na afloop van het pakket vinden de Cito-toetsen plaats. Het is mogelijk om uw zoon/dochter voor een nieuwe training op te geven, waarbij we met nieuw materiaal werken. De begeleider neemt de tijd om alle stof, vanaf het begin, op een overzichtelijke manier aan te bieden. Doel van de training is om de leerlingen beter voor te bereiden op de Cito-toetsen en ze daarnaast de handvatten te geven om een goede start te laten maken op de middelbare school. Leerlingen krijgen verder de ruimte om uitgebreid vragen te stellen over de stof.

Wanneer?

De eerste lesperiode start in week 47 en duurt tot en met week 4. De leerling kan worden ingeschreven voor een les op dinsdag of donderdag. Er zal geen training gegeven worden tijdens de kerstvakantie. De eerste Cito-toetsen zullen eind januari/begin februari plaatsvinden. Deze training wordt als totaalpakket aangeboden en kan niet als losse les worden aangeschaft. Wekelijks wordt aandacht besteed aan een nieuw onderwerp.

 De tweede lesperiode start in week 8 en duurt tot en met week 16. De leerling kan worden ingeschreven voor een les op dinsdag of donderdag. Er zal geen training gegeven worden tijdens de carnavalsvakantie. De tweede Cito-toetsen zullen eind april/begin mei plaatsvinden. Deze training wordt als totaalpakket aangeboden en kan niet als losse les worden aangeschaft. Wekelijks wordt aandacht besteed aan een nieuw onderwerp.

Inschrijven

Mocht u interesse hebben in deze onderwijsondersteuning, dan nodig ik u van harte uit uw kind in te schrijven door een e-mail te sturen naar info@f1rstclass.nl onder vermelding van ‘training groep 7/8’. Vermeld daarin de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer;
  • De naam en de groep van uw kind;

Wij zullen vervolgens op korte termijn contact met u opnemen voor een telefonisch intakegesprek.

Minimale hoeveelheid leerlingen

Wij starten onze trainingen bij een minimale hoeveelheid aanmeldingen van drie leerlingen per middag.

Kennismakingsdagen

Op dinsdag 12 november van 18.30u tot 19.30u en woensdag 13 november van 14.00u tot 15.00u organiseren wij een inloopmiddag/avond, zodat u kennis met ons en onze methode kunt maken. Tevens heeft u dan de mogelijkheid om uw zoon/dochter in te kunnen schrijven voor de training.

Kosten

De introductieprijs bedraagt €149 per pakket voor het schooljaar 2019/2020. De training bestaat uit acht lessen per pakket. Het is mogelijk om uw zoon/dochter voor meerdere pakketten (zie kopje ‘wanneer’) in te schrijven. In de tweede periode gaan we met nieuw materiaal aan het werk.

Materiaal

De begeleiders zorgen voor oefenmateriaal. Leerlingen moeten de volgende benodigdheden wel zelf meenemen naar de les:

  • laptop (mits beschikbaar)
  • schrift, potlood, gum, pen en markeerstift
  • agenda

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  Mocht u toch nog vragen hebben of uw kind willen inschrijven, dan horen wij dit graag. Stuur gerust een e-mail naar h.noij@f1rstclass.nl voor meer informatie.

Namens Homework F1rst Class,

Met vriendelijke groet,

mr. Ay Lien van de Kraats en drs. Hanan Noij

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl