jan 16, 2020

Staken op 30 en 31 januari


Beste ouders & verzorgers,

In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas, en dit loopt op. Vooral in het speciaal onderwijs en scholen in en rond de Randstad hebben hier dagelijks mee te maken. Ook de middelbare scholen kampen steeds meer met tekorten.

Om duidelijk te maken dat het echt anders moet, voeren we actie. Op 30 en 31 januari is KBS De Viersprong daarom gesloten, alle kinderen zijn die dagen vrij.

Samen met andere scholen in en rond Wijchen gaan we staken. Hoe we hier precies invulling aan gaan geven, is nog niet bekend. Hierover krijgt u later nog meer te horen.

Voor vragen over de opvang van uw kind, kunt u contact opnemen met de BSO (De Eerste Stap).

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Viersprong
Cara Smeele

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2018-2019

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken. Dan kunt u zelf door de school lopen. 

Maar u kunt beter een afspraak inplannen. Bij voorkeur tijdens lestijden. Dan geeft de directeur, of iemand vanuit het managementteam, of de intern begeleider, u informatie over de school. Daarna krijgt u een rondleiding door één van de kinderen van school. 

Maak hiervoor een afspraak via Sonja van jaarsveld (administratief medewerkster). Bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.00 uur en 14.00 uur. Tel: 024-6450901

 


Agenda

agenda
22 februari 2020 tot 02 maart 2020
vakantie
VOORJAARSVAKANTIE
3 maart 2020
algemeen
Portfoliogesprekken met ouders (en kind) groep 3 t/m 6
4 maart 2020 tot 13 maart 2020
algemeen
Portfoliogesprekken
13 maart 2020
vrij
Vrije dag groep 1 / 2
16 maart 2020
algemeen
Afsluitingsweek: Thema Bouwen

nadebel