feb 12, 2020

Ervaringen delen met ouders van een kind met autisme


MeerVoormekaar en Werkgroep Autisme Wijchen (WAuW) bieden, een gespreksgroep voor ouders van een kind met autisme (0 t/m 18 jaar), in de gemeente Wijchen aan.

We willen met de 1e groep starten in de maand maart van 2020.

Het opvoeden van een kind met autisme kan zwaar zijn. Het is al vaak een hele
zoektocht om betekenis te geven aan de signalen van je kind. Ook valt het vaak
niet mee om een goede plek in het onderwijs, passende zorg en begeleiding te
vinden. Vroege diagnostiek is hierbij heel belangrijk. Om dit te realiseren wordt
vaak veel van ouders gevraagd. Daarnaast vraagt het ook in de thuissituatie veel
van ouders. Hoe zorg je er voor dat alle kinderen in het gezin evenredig aandacht
krijgen en tot hun recht komen?

Het is vaak fijn om hierover van gedachten te wisselen met andere ouders aan
wie je niet alles hoeft uit te leggen. Hoe fijn is het om in je eigen omgeving met
mensen, die dezelfde ervaringen hebben, contact te leggen en eventueel samen
oplossingen te vinden voor lokale situaties?

De gespreksgroep wordt geleid door Josien Warris van het team jeugd en
opvoeding van MeerVoormekaar en een ervaringsdeskundige van de Werkgroep
Autisme Wijchen (WAuW).

Elke 3e dinsdag van de maand (niet in schoolvakanties) komen ouders bijeen in
‘t Mozaïek, 2e etage bij MeerVoormekaar van 19:30-21:30 uur. Deelname is gratis.
Aanmelden is fijn maar ook zonder aanmelding is iedereen welkom.

Informatie en aanmelden bij:
Josien Warris / MeerVoormekaar
j.warris@meervoo rmekaar.n l.
Gegevens Organisator
Data: 17 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2020 Josien Warris
Tijd: 19.30 – 21.30 uur E-mail: j.warris@meervoormekaar.nl.

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2018-2019

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken. Dan kunt u zelf door de school lopen. 

Maar u kunt beter een afspraak inplannen. Bij voorkeur tijdens lestijden. Dan geeft de directeur, of iemand vanuit het managementteam, of de intern begeleider, u informatie over de school. Daarna krijgt u een rondleiding door één van de kinderen van school. 

Maak hiervoor een afspraak via Sonja van jaarsveld (administratief medewerkster). Bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.00 uur en 14.00 uur. Tel: 024-6450901

 


Agenda

agenda
22 februari 2020 tot 02 maart 2020
vakantie
VOORJAARSVAKANTIE
3 maart 2020
algemeen
Portfoliogesprekken met ouders (en kind) groep 3 t/m 6
4 maart 2020 tot 13 maart 2020
algemeen
Portfoliogesprekken
13 maart 2020
vrij
Vrije dag groep 1 / 2
16 maart 2020
algemeen
Afsluitingsweek: Thema Bouwen

nadebel