feb 12, 2020

Hoe handelen wij als er geen vervanger beschikbaar is?


Helaas hebben we voor de eerste keer een groep vrij gegeven, omdat er geen vervanger beschikbaar is.

Groep 6 heeft nu voor de eerste keer een vrije dag genoten, aangezien er geen vervanger beschikbaar is. 

We weten dat er nauwelijks nog vervangers beschikbaar zijn. Om deze reden sturen we op het voorkomen van het aanvragen vervanging voor een groep.  

Als er geen invalleerkracht beschikbaar is en we hebben ouders nog niet kunnen bereiken, dan kiezen we ervoor om de groep één dag te verdelen over andere groepen. In iedere groep ligt een “noodprogramma voor minimaal één dag”. Elke groep volgt gewoon zijn eigen dagprogramma, de toegevoegde kinderen passen zich zoveel mogelijk aan dat programma aan. Deze oplossing wordt gekozen als in de ochtend blijkt dat de vervanger niet kan komen (ziek).

We kiezen ervoor om dit maximaal 1 dag te doen omdat dit sterk werkdruk verhogend is voor de leerkracht die de toegevoegde kinderen krijgt. Onze groepen zitten al fysiek vol.

Vrij geven

Als er geen invalleerkracht beschikbaar is en we hebben ouders wel kunnen bereiken, dan geven we die groep deze dag geen onderwijs, ze zijn dan vrij.

Wanneer er uiteindelijk vrij moet worden gegeven geldt dit in principe voor 1 dag. Is er na die dag nog geen oplossing, dan is een andere groep een dag vrij. Wanneer een groep vrij is omdat er geen vervanging is, nemen we de volgende punten in acht:

Wanneer aan een klas vrij wordt gegeven, moet de school opvang regelen voor leerlingen die echt niet thuis of bij familie/vrienden opgevangen kunnen worden;

In de hoop u voldoende te hebben geïnfomeerd,

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

 

 

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl