mrt 20, 2020

Brief betreft noodopvang


We zien de aanvraag voor noogopvang per week oplopen. Dat geeft een risico. Hieronder kun u de brief lezen, die naar alle ouders/verzorgers is verstuurd.

Beste ouders/verzorgers,

De scholen zijn tot 6 april 2020 gesloten. De scholen zijn allen open voor noodopvang kinderen. De noodopvang is voor kinderen:

  • van ouders in “cruciale” beroepen;
  • wanneer deze ouders zelf geen opvang kunnen regelen, en
  • wanneer de kinderen niet verkouden zijn, niet hoesten of niezen, geen keelpijn hebben en geen koorts hebben.

We kennen op De Viersprong leerlingen met chronische verkoudheidsklachten. Deze kunnen wij geen opvang aanbieden.

Coronacrisis

Nederland is in crisis vanwege het corona-virus.

Om de verdere verspreiding van het virus te vertragen, roept de overheid alle mensen op om zo min mogelijk contact met elkaar te hebben. Binnen het gezin is het niet mogelijk om het contact met elkaar te vermijden. Contact tussen gezinnen moeten mensen tot een minimum beperken.

Vanaf 16 maart 2020 zijn scholen en kinderopvang gesloten en werken mensen zoveel mogelijk thuis.

Om ervoor te zorgen dat alle mensen eten en drinken en (medische) zorg kunnen krijgen, vraagt de overheid bepaalde beroepsgroepen wel naar hun werk te komen. De supermarkten zijn bijvoorbeeld open. Wij kunnen gewoon onze boodschappen doen. In ziekenhuizen werken medewerkers gewoon door. Zij moeten zelfs meer mensen kunnen opvangen omdat door het corona-virus meer mensen ziek worden.

Mensen in deze “cruciale beroepen” moeten naar hun werk kunnen. Daarom heeft de overheid aan het onderwijs en de kinderopvang gevraagd om noodopvang te regelen voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Kans & Kleur zorgt samen met De eerste stap voor deze noodopvang in Wijchen.

Om de verdere verspreiding van het virus te vertragen, is het van groot belang dat ouders zo min mogelijk gebruik maken van de noodopvang.
We vragen van ouders met cruciale beroepen om eerst te zoeken naar opvang in de eigen omgeving en alleen noodopvang te vragen als dit strikt noodzakelijk is. Het gaat niet om een recht op opvang maar om een noodzaak tot noodopvang. Als die noodzaak er is, zijn kinderen van harte welkom en zullen wij hen met warmte ontvangen.

Om de verspreiding van het virus te beperken is er op alle scholen noodopvang. Zo komen leerlingen van verschillende scholen niet met elkaar in contact. Maar ook bij Kans & Kleur  zijn veel medewerkers ziek. We weten niet of we over enige tijd toch opvanggroepen van verschillende scholen moeten samenvoegen. Nu is dat nog niet nodig en ook niet wenselijk.

We moeten met ons allen de corona-crisis weerstand bieden. Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. We vertrouwen erop dat ouders dat doen.
Ouders kunnen erop rekenen dat medewerkers van Kans & Kleur met liefde en plezier hun verantwoordelijkheid nemen.

Met vriendelijke groeten,

Carlina van den Heuvel
Directeur KBS De Viersprong
Lijsterbesstraat, 2
6602GM Wijchen
directie-viersprong@kansenkleur.nl

Mede namens, 

Mevrouw Hennie Biemond
College van Bestuur
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur
Postbus 5
6600 AA Wijchen
024 64 87 890
www.kansenkleur.nl

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl