mei 26, 2020

Gezocht; nieuwe kandidaten voor MR


Heeft u interesse?

Beste ouders, 

De Medezeggenschapsraad (MR) van KBS De Viersprong kan komend schooljaar weer versterking van ouders gebruiken. De termijn van de huidige voorzitter, Barbera Koopsen, zit erop en ook Tino van Iersel zal terugtreden aangezien zijn beide kinderen dan van school zijn. De MR gaat dus op zoek naar twee nieuwe, enthousiaste ouders die een positieve bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de school. 

Wat zijn de verwachtingen van MR-leden?
Als MR-lid heb je, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht of adviesrecht over allerlei aspecten van het schoolbeleid. Onderwijskwaliteit en jaarplannen komen aan bod, maar ook communicatie, veiligheidsplannen en privacyreglementen. En natuurlijk breng je als oudervertegenwoordiger ook feedback en initiatieven van andere ouders in. 
We verwachten van de MR-leden een positieve en constructieve bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de school. Er wordt gedacht in oplossingen, niet in problemen. 

MR-bijeenkomsten
De MR komt in principe elke maand bij elkaar, einde middag. In de MR hebben we afgesproken dat, naast de twee oudervertegenwoordigers en de twee personeelsvertegenwoordigers, ook directrice Carlina van den Heuvel als gast deelneemt. Dit houdt de lijntjes kort en we krijgen zo ook informatie en reacties uit eerste hand. Dit kan natuurlijk alleen in een open sfeer waarin alles besproken kan worden, en die sfeer is er. 

Verkiezingen
De MR organiseert verkiezingen voor het vervullen van de vacatures. Mocht je interesse hebben om als ouder deel te nemen aan de MR, dan vragen we je een stukje te schrijven (maximaal 20 regels) over jezelf en over je motivatie om je kandidaat te stellen.  

Aanmeldingen graag sturen naar mr@viersprongwijchen.nl voor 16 juni 2020. 

Indien er zich meer dan twee kandidaten hebben aangemeld, dan zullen we een enquête sturen aan alle ouders en vragen om hun voorkeurskandidaat aan te geven. Indien er precies twee kandidaten zijn, dan zijn deze per definitie gekozen en hoeven er geen verdere verkiezingen plaats te vinden. 

We kijken uit naar jullie aanmeldingen! 

Namens de MR, 

Tino van Iersel

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl