jun 18, 2020

Uitnodiging 10-minuten gesprek over uw kind (-eren)


U kunt uw gesprek zelf inplannen van vrijdag 19 juni t/m dinsdag 23 juni 2020. Dat doen we via de Parro-app.

Op onze schoolkalender staat dat we tussen 29 juni en 3 juli facultatieve oudergesprekken inplannen. We hebben elkaar al zo lang niet meer kunnen spreken. En we willen u graag vertellen hoe we uw zoon-dochter overdragen naar de volgende groep/leerkracht. Daarom willen we met alle ouders/verzorgers een 10-minuten spreken.

In sommige groepen is het niet haalbaar om binnen één week alle ouders te kunnen spreken. Hiervoor zullen we ook in enkele groepen leerkrachten tijdens lestijd de gelegenheid geven om gesprekken te voeren. Dit kunt u zien in de planning Parro.  

U kunt uw gesprek zelf inplannen van vrijdag 19 juni t/m dinsdag 23 juni 2020. Dat doen we via de Parro-app.

Kunt u hier geen gebruik van maken, dan neemt u in deze periode zelf tussen 14.00 uur en 16.00 uur telefonisch contact op met de leerkracht. Na 23 juni wordt u ingedeeld ingedeeld en is wisselen niet langer mogelijk.

Telefonisch worden gesprekken gevoerd met de ouder/verzorger uit de groepen 1 en 2.

Via Teams worden de oudergesprekken gevoerd met de ouder/verzorger uit de groepen 3 en 4. U kunt in onderling overleg beslissen of uw kind(-eren) deelnemen aan het gesprek.

Via Teams worden portfoliogesprekken gevoerd met de ouder/verzorger uit de groepen 5 t/m 8. Uw kind(-eren) nemen in principe deel aan het gesprek.

In schema:

Vrijdag 19 juni t/m dinsdag 23 juni

Gesprek met de leerkracht inplannen via de Parro-app

Ouders/verzorgers

Vrijdag 19 juni  t/m dinsdag 23 juni

De ouder/verzorger belt tussen 14.00 uur en 16.00 uur uur naar de leerkracht, als het niet via de Parro-app lukt.

Ouders/verzorgers

Woensdag 24 juni

De leerkracht plant alle ouders/verzorgers in, die zich niet gemeld hebben op de gestelde tijden. Laat via de mail aan de ouder weten wanneer het gesprek staat ingepland. Wisseling is nu niet meer mogelijk.

Leerkracht

Vrijdag 26 juni

Het portfolio/verslag gaat mee naar huis

Leerkracht

Maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli

 

10 minuten gesprekken

Leerkracht-

ouder/verzorger

leerling (in samenspraak)

In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd,

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel

 

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl