jun 23, 2020

Gezocht: organisatietalent voor de OR en een nieuwe secretaris


Voor het nieuwe schooljaar is de ouderraad op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om activiteiten voor onze kinderen te organiseren.
De OR organiseert elk jaar tal van activiteiten zoals de Kerstviering, Sinterklaas, traktaties op bijv. de eerste schooldag, Carnaval, Koningsspelen, Pasen, een boekenruilbeurs tijdens de Kinderboekenweek, de schoolfotograaf, het schoolreisje en een eindfeest. Op dit moment hebben we ruimte voor nieuwe leden! Voor elke activiteit zijn kaders met richtlijnen beschikbaar vanuit school en we vergaderen 6x per jaar om met elkaar af te stemmen. In principe ‘doe’ je als OR lid 2 activiteiten samen met 1 of meerdere andere OR leden. We zoeken nog enthousiaste leden voor de Carnaval (er is al wel een groep ouders die daarbij meehelpt), Pasen, Koningsspelen en de Vierdaagse. Mocht je samen met iemand die je kent een activiteit willen organiseren geef je dan samen op.

Daarnaast zoeken we een nieuwe secretaris. De belangrijkste taken van de secretaris zijn het vastleggen van afspraken gemaakt tijdens de vergaderingen, het beantwoorden van mailtjes die de OR ontvangt en het bijwerken van de kaders die samen met school opgesteld zijn.

Komend jaar kunnen maatregelen ter beheersing van Covid-19 nog van kracht zijn, maar ook daarmee rekening houdend gaan we leuke activiteiten organiseren voor onze kinderen!

Mochten jullie vragen hebben of meer informatie willen, stuur dan een mail naar OR.viersprong@kansenkleur.nl, dan nemen we contact op.

Vriendelijke groet,

Deborah van Aalst-Leveque
Desiree Borsboom-Berlie
Riëlle van Hattum
Marga Roffel

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2018-2019

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken. Dan kunt u zelf door de school lopen. 

Maar u kunt beter een afspraak inplannen. Bij voorkeur tijdens lestijden. Dan geeft de directeur, of iemand vanuit het managementteam, of de intern begeleider, u informatie over de school. Daarna krijgt u een rondleiding door één van de kinderen van school. 

Maak hiervoor een afspraak via Sonja van jaarsveld (administratief medewerkster). Bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.00 uur en 14.00 uur. Tel: 024-6450901

 


Agenda

agenda
10 juli 2020
studiedag
Studiemiddag, 12:00u vrij
11 juli 2020 tot 31 juli 2020
vakantie
ZOMERVAKANTIE
16 augustus 2020
algemeen
Verjaardag Juf Laurie
22 september 2020
algemeen
Verjaardag juf Carlina
1 oktober 2020
algemeen
Verjaardag Juf Cara

nadebel