jul 9, 2020

Fijne vakantie


Bedankt lieve kinderen, ouders en verzorgers voor jullie vertrouwen en samenwerking in het afgelopen schooljaar. We zijn heel erg tots op jullie allemaal.

Het schooljaar 2019-2020 sluiten we morgen definitief af.

We kijken terug op een bijzonder schooljaar. Een schooljaar waarin we de nadruk op het verbeteren van resultaten hebben moeten leggen. Wat ons ondanks dit bizarre Corona-schooljaar is gelukt.

We hebben jullie als ouders/verzorgers moeten vragen om de kinderen bij het thuisonderwijs te moeten begeleiden. En daarna weer terug naar school. Handen wassen, volgens een veilige route door de school lopen en afstand houden. Hoe gek was dat. En dan ook nog de ouders achter het hekwerk. Het blijft zo onaardig voelen, maar we begrijpen het gelukkig allemaal.

Het hele mooie, bijzondere afscheid van groep 8.

Vanwege Corona leek weinig mogelijk. Gelukkig mochten we toch de musical aan ouders/verzorgers laten zien in de buitenlucht. Geen ouders van groep 7 die ons mochten helpen. En wat zijn we blij dat we toch met alle ouders/verzorgers de musical hebben mogen aanschouwen. Buiten op het schoolplein. Gezellige bistro-setjes voor elk gezin. De saamhorigheid in groep 8 spatte eraf. Onder de bezielende leiding van juffrouw Cara is een groep individuele leerlingen ontwikkeld naar een groep, die echt als groep de school verlaat. De musical was geweldig! De samenwerking tijdens de musical en wijze waarop ze elkaar steunden in het geheel tijdens het afscheid was zo mooi om te mogen aanschouwen. Menig traantje is gelaten. Lieve groep 8; laat jullie talenten nu schitteren in het Voortgezet Onderwijs! Dank. Wat zijn wij als team gelukkig dat kinderen dit met elkaar hebben bereikt. Dank ook voor jullie vertrouwen en prettige samenwerking met deze groep ouders/verzorgers.

Nieuwe inzichten door de periode Corona

We hebben gezien dat de start van de dag nu zoveel rustiger verloopt. Op het schoolplein geen gedoe, alle kinderen direct veilig opvangen in de klas, of bij de juf op het schoolplein. Eenmaal binnen is het stil en kunnen we het onderwijs direct starten. Moeten we dat continueren? Binnen het team is hierop het antwoord heel erg duidelijk: Ja, dat levert voor alle kinderen de benodigde rust op. Dat zal komend schooljaar nog met de MR worden besproken,. 

Afscheid van juffrouw Cara

We gaan morgen het afscheid van Cara met het team vieren, ondanks dat we haar expertise en persoonlijkheid en bijdrage voor alle kinderen enorm gaan missen. Ook via deze weg willen we Cara enorm bedanken. 

 

Poweratelier

Doordat we geen cohorten mogen samenvoegen, is het arrangement binnen de school, dat we duiden als Poweratelier, niet doorgegaan. We hopen dat we komend schooljaar de cohorten wel weer mogen mengen. Als dat nog steeds niet mag, dan bedenken we hiervoor een andere vorm, zodat er intern ook een arrangement blijft bestaan. Begin nieuwe schooljaar zullen we de Hoogbegaafdheidsspecialist van de school aan u voorstellen en vertellen wat we wel gaan doen.  

 

Nieuwe instroom kleuters zonder ouder/verzorger naar binnen

We hebben gedacht dat het zo ontzettend sneu zou zijn voor kinderen die 4 jaar worden, om zonder papa of mama via het hekwerk naar een vreemde juf en groep te moeten lopen en zelf de school in te gaan. En deze gedachte klopt niet. Kinderen die nieuw op school starten, zijn door ouders thuis voorbereid en er is niets aan de hand. Geen huilende kleuter die het afscheid niet kan verdragen. Dat hadden we niet verwacht. We zijn positief verrast. 

 

Dank je wel!

Ik kijk terug op een schooljaar waarin ik me als directeur realiseer hoe gelukkig ik ben. Met de kinderen, met jullie als ouders en verzorgers en een dijk van een team. Zij hebben de schouders eronder gezet, zonder mopperen in een bizarre tijd veel samen geleerd. Vol overgave samen opgetrokken om de kinderen goed door dit schooljaar te loodsen. En niet alleen de juffen en meesters, maar ook onze conciërge Mark is blijven doorwerken tijdens de Corona-periode. Onze administratief medewerkster, Sonja, heeft het heel erg druk gekregen om alles op ICT-gebied op orde te krijgevn. Onze Intern Begeleiders Suzanne en Rea hebben zich bijzonder ingezet om de samenwerking te optimaliseren, ten behoeve van leerlingen die ietsjes meer of minder nodig hebben. Vrijwilligers die ons ook afgelopen schooljaar zijn blijven steunen. En tot slot dank ik Tino van Iersel, vader en OMR-lid, voor de prettige analytische en kritische bijdrage in de afgelopen schooljaren. Hij heeft gisteren afscheid genomen in de MR. Voor ons als team is de bijdrage van een OMR-lid goud waard! Gelukkig blijft Barbera Koopsen nog bij ons als OMR-lid en kijken we uit naar de samnewerking met nieuw lid voor de oudergeleding van Marga Roffel.

Graag tot volgende schooljaar ouders/verzorgers en kinderen uit de groepen 1 t/m 7. En nogmaals veel plezier en succus in het Voortgezet Onderwijs, leerlingen groep 8. Voor leerlingen die gaan deelnemen aan de Zomerschool, veel plezier met elkaar. We zijn trots dat we geselecteerde leerlingen dit aanbod kunnen bieden. 

Dank.

Trots, moe, maar voldaan gaan we genieten van de vakantie.

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl