aug 26, 2020

Studiemiddag dinsdag 1 september


Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij.

Wat staat er op de agenda voor het team?

Scholing Fides (Henk De Visser) voor leerkrachten die de scholing nog niet hebben gevolgd. 

Alle andere teamleden die deze dag werken hebben ambulante tijd voor de taken die zij moeten uitvoeren. 

Scholing Fides

We vinden het als team belangrijk dat alle medewerkers een uniforme werkwijze hanteren om ons voorspelbaar en fijn klimaat te continueren. We hebben we een ruim voldoende tevredenheid van u als ouders ontvangen voor ons pedagogisch klimaat. Dat ervaren we zelf als niet goed genoeg. We streven naar een zeer goed werkklimaat op onze school. 

De komende weken staat het pedagogisch handelen continue op de agenda van de teamvergadering. U kind verdient het om prettig naar school te kunnen gaan. Lukt dat niet, dan moeten we de zorg opschalen, zoals wij dat noemen. En lukt dat na enkele plannen van aanpak nog niet, dan schalen wij de zorg nog verder op. Dan betrekken we het Centrum Passend Onderwijs. Het kan zijn dat er onderzoek volgt. In ieder geval komt er opnieuw een plan van aanpak. En constateert u als ouders/verzorgers dat uw kind niet gelukkig is, dan moeten we gaan nadenken over een andere school. Elk kind moet met plezier naar school gaan. Dat verdient uw zoon/dochter!

Dat betekent niet dat kinderen geen teleurstelling verdienen. Want dat hoort bij het leven. Er kunnen momenten zijn waarop een kind teleurgesteld thuis komt. Het lukte NOG niet om de tafel van 4 in de gestelde tijd te kunnen maken. Of het lukte NOG niet om af te kunnen spreken met een vriendje/vriendinnetje. Dan gaan wij de sleutelbos (middel Fides) inzetten. Kinderen leren volharen. Op een andere wijze iets proberen, zodat je het uiteindelijk wel kunt. 

Als nieuwe ouders meer willen weten over onze aanpak met Fides, dan kunnen zij via de leerkracht een boekje over Fides voor ouders kopen. Deze kost €15,- via de school. U kunt het geld meegeven aan uw zoon/dochter, dan kan de leerkracht het boekje meegeven. Via de boekhandel kun je deze ook bestellen, maar dan kost dit meer. 

Samen werken we aan de ontwikkeling van uw kind (-eren). Ook nu we door Corona elkaar minder kunnen treffen, blijft telefonisch contact zo makkelijk en efficient. Voorkom a.u.b. mailverkeer. Dat kost de leerkracht teveel tijd en via de mail mag de leerkracht inhoudelijk niet reageren volgens ons beleid. Of het zijn praktische vragen, dan kan het wel.

Maar bij voorkeur even bellen. Veel prettiger voor ons en voor u.

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl