aug 26, 2020

Portfoliogesprekken helaas online


Vanaf woensdag 2 september kunt u zich inschrijven voor de online portfoliogesprekken. Hoe? Wat? Waar? Wanneer?

Wanneer vinden de portfoliogesprekken plaats?

Tussen 14 september en 25 september kan er dagelijks worden ingeschreven. Heeft de leerkracht een ambulante dag ingepland voor de portfoliogesprekken, dan kan het gesprek ook overdag plaatsvinden.

Hoe? Waar?

De leerkrachten uit de groepen 1 en 2 bellen alle ouders, in de afgesproken tijd. Er vindt een gesprek plaats tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers.

De leerkrachten uit de groepen 3 t/m 8 bellen u via Teams op. Er vindt een gesprek plaats tussen uw kind, leerkracht en ouders/verzorgers plaats. 

Wat is mijn rol als ouder/verzorger? We willen u vragen om leuke dingen te delen, maar ook uw zorgen bespreekbaar te maken. Het is de taak van de ouders/verzorgers om te zorgen dat uw kind eigenaar wordt van zijn eigen ontwikkeling. Zorgen over de ontwikkeling moeten wij zo open mogelijk nespreken. Zijn de zorgen te groot om met uw kind te delen, dan maakt u nog een extra afspraak met de leerkracht. Bij voorkeur niet als uw kind dit hoort. 

Wanneer intekenen en hoe?

Intekenen gebeurt via de Parro-app. Zorg dat u de Parro-app downloadt. Dit kunt u via onderstaande link doen: 

https://apps.apple.com/nl/app/parro/id1053388628

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.topicus.geon.parrocomm&hl=nl

 

Doel portfoliogesprekken

Samenwerking goed van start laten gaan! Samenwerken is het belangrijkste doel van het portfoliogesprek. Hoe beter alle partijen met elkaar samenwerken, hoe beter uw kinderen kunnen schitteren met hun talenten. Zorg er samen voor dat de verwachtingen naar elkaar helder zijn.

Mocht u andere verwachtingen hebben van het portfoliogesprek dan in deze brief beschreven zijn, of er na afloop van het portfoliogesprek zaken voor u onbesproken zijn gebleven, maak dit dan bespreekbaar met de leerkracht. 

 Waarom online?

We vinden het helemaal niet fijn dat we online deze gesprekken moeten voeren. Maar we kunnen de verkeersstroom met zoveel volwassenen niet haalbaar en veilig reguleren i.v.m. het Coronavirus.

Elk live gesprek kost ons nu het dubbele aan tijd. Dat heeft te maken met het toepassen van Triage. Op grote scholen, zoals het MaasWaal college, zijn er dagelijks tot einde dag conciërges aanwezig, die voor de Triage kunnen zorgen. Dat lukt voor ons niet. Onze conciërge en administratief medewerkster zijn niet werkzaam, als jullie na schooltijd de gesprekken gaan voeren. Op De Viersprong moet de leerkracht u dan opwachten en de Traige toepassen. Dat kost het dubbele aan tijd. Dan moeten we in plaats van twee weken, vier weken portfoliogesprekken inplannen. Dan is er vier weken geen tijd over voor het voorbereiden en nakijken. Dat schaadt de ontwikkeling voor uw kind. 

En als ik noodzakelijke redenen ervaar om hier van af te willen wijken? Dan laat u dat aan de leerkracht weten. Vertel vooral waarom dit voor u noodzakelijk is. Het kan zijn dat de leerkracht dit zo ook ervaart. Maar het ook zijn dat de leerkracht geen noodzaak ziet. Uitsluitend als er wederzijds ervaren wordt dat dit gesprek echt live moet worden gevoerd (noodzaak), dan kunnen we Triage toepassen. De leerkracht moet u dan opwachten in de hal en een vragenlijst met u doornemen. We kunnen dat dus alleen maar in zeer noodzakelijke gevallen realiseren. Hoe zeer we dat ook betreuren. 

We hopen op uw begrip hiervoor. Weet dat we het ook als team ten zeerste betreuren dat het nu niet anders lukt. 

Vriendelijke groet, Carlina van den Heuvel 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl