sep 28, 2020

De OR zoekt enthousiaste ouders met organisatie talent.


Voor het schooljaar 2020 - 2021 is de ouderraad op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om activiteiten voor onze kinderen te organiseren.

De OR organiseert elk jaar tal van activiteiten zoals de Kerstviering, Sinterklaas, traktaties op bijv. de eerste schooldag, Carnaval, Koningsspelen, Pasen, een boekenruilbeurs tijdens de Kinderboekenweek, de schoolfotograaf, het schoolreisje en een eindfeest. Op dit moment hebben we ruimte voor nieuwe leden! Voor elke activiteit zijn kaders met richtlijnen beschikbaar vanuit school en we vergaderen 6x per jaar om met elkaar af te stemmen. In principe ‘doe’ je als OR lid 2 activiteiten samen met 1 of meerdere andere OR leden. We zoeken nog enthousiaste leden voor de Carnaval (er is al wel een groep ouders die daarbij meehelpt), Pasen, Koningsspelen en de Vierdaagse. Mocht je samen met iemand die je kent een activiteit willen organiseren geef je dan samen op. 

Komend jaar kunnen maatregelen ter beheersing van Covid-19 nog van kracht zijn, maar ook daarmee rekening houdend gaan we leuke activiteiten organiseren voor onze kinderen! 

Mochten jullie vragen hebben of meer informatie willen, stuur dan een mail naar OR.viersprong@kansenkleur.nl, dan nemen we contact op. 

Vriendelijke groet, 

Deborah van Aalst-Leveque
Desiree Borsboom-Berlie
Riëlle van Hattum
Cynthia Peters 

 

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2018-2019

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken. Dan kunt u zelf door de school lopen. 

Maar u kunt beter een afspraak inplannen. Bij voorkeur tijdens lestijden. Dan geeft de directeur, of iemand vanuit het managementteam, of de intern begeleider, u informatie over de school. Daarna krijgt u een rondleiding door één van de kinderen van school. 

Maak hiervoor een afspraak via Sonja van jaarsveld (administratief medewerkster). Bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.00 uur en 14.00 uur. Tel: 024-6450901

 


Agenda

agenda
27 januari 2021
algemeen
Verjaardag juf Ilse
11 februari 2021
algemeen
Verjaardag meester Roel
13 februari 2021
algemeen
Verjaardag juf Annette
17 maart 2021
algemeen
Verjaardag meester Jeroen
6 mei 2021
algemeen
Verjaardag juf Marian

nadebel