sep 28, 2020

De OR zoekt enthousiaste ouders met organisatie talent.


Voor het schooljaar 2020 - 2021 is de ouderraad op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om activiteiten voor onze kinderen te organiseren.

De OR organiseert elk jaar tal van activiteiten zoals de Kerstviering, Sinterklaas, traktaties op bijv. de eerste schooldag, Carnaval, Koningsspelen, Pasen, een boekenruilbeurs tijdens de Kinderboekenweek, de schoolfotograaf, het schoolreisje en een eindfeest. Op dit moment hebben we ruimte voor nieuwe leden! Voor elke activiteit zijn kaders met richtlijnen beschikbaar vanuit school en we vergaderen 6x per jaar om met elkaar af te stemmen. In principe ‘doe’ je als OR lid 2 activiteiten samen met 1 of meerdere andere OR leden. We zoeken nog enthousiaste leden voor de Carnaval (er is al wel een groep ouders die daarbij meehelpt), Pasen, Koningsspelen en de Vierdaagse. Mocht je samen met iemand die je kent een activiteit willen organiseren geef je dan samen op. 

Komend jaar kunnen maatregelen ter beheersing van Covid-19 nog van kracht zijn, maar ook daarmee rekening houdend gaan we leuke activiteiten organiseren voor onze kinderen! 

Mochten jullie vragen hebben of meer informatie willen, stuur dan een mail naar OR.viersprong@kansenkleur.nl, dan nemen we contact op. 

Vriendelijke groet, 

Deborah van Aalst-Leveque
Desiree Borsboom-Berlie
Riëlle van Hattum
Cynthia Peters 

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl