sep 30, 2020

Brief vanuit de directeur naar alle ouders verstuurd


Dit betreft de ventilatie

Beste ouder/verzorger,

Via deze brief/mail willen we ouders en verzorgers informeren over de ventilatie op KBS De Viersprong. Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er landelijk onrust is ontstaan, of vragen leven over de status op onze school. Die onrust en vragen delen we, waardoor we actie hebben uitgezet. Door u van actuele informatie te voorzien, willen we u op de hoogte houden van de stand van zaken.

 Allereerst geeft het RIVM aan dat er tot op heden geen reden is om aan te nemen dat ventilatiesystemen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Wel is het belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere gezondheidseisen moet voldoet, die losstaan van het coronavirus, om er fijn in te kunnen werken en leren. Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen is het belangrijk dat scholen een plan van aanpak opstellen.

 Samenwerkingsstichting Kans & Kleur heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van KBS De Viersprong.

 De ventilatie op de Viersprong voldoet in één lokaal van de school niet. Wij hebben op verzoek van het ministerie één dag lang in twee lokalen gemeten. De meting die gedaan is, was slechts een momentopname. Uit de meting is gebleken dat in het ene lokaal de ventilatie voldoet en in het andere niet.

Om te kijken wat de omvang van het ventilatieprobleem is zullen wij de komende periode alle lokalen één dag meten. Aan de hand van die resultaten zal er in overleg met een adviseur worden gekeken welke maatregelen er in welke lokalen genomen moeten worden. Wij zullen hierover ook in contact treden met de gemeente.

In de tussentijd zal gebruik worden gemaakt van de verschillende maatregelen uit de Handreiking Coronavirus en het gebruik van ventilatie en verwarming en koeling op scholen (zie weeropschool.nl/ventilatie). Daarnaast houden we rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden.

We hopen dat u constateert dat veiligheid hoog op onze agenda staat. Heb je nog vragen over ventilatie en frisse lucht binnen onze school? Neem dan contact op met onze veiligheidsspecialist. Dat is meneer Jeroen Verhoeven.

Met vriendelijke groet,

Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

 

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2018-2019

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken. Dan kunt u zelf door de school lopen. 

Maar u kunt beter een afspraak inplannen. Bij voorkeur tijdens lestijden. Dan geeft de directeur, of iemand vanuit het managementteam, of de intern begeleider, u informatie over de school. Daarna krijgt u een rondleiding door één van de kinderen van school. 

Maak hiervoor een afspraak via Sonja van jaarsveld (administratief medewerkster). Bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.00 uur en 14.00 uur. Tel: 024-6450901

 


Agenda

agenda
27 januari 2021
algemeen
Verjaardag juf Ilse
11 februari 2021
algemeen
Verjaardag meester Roel
13 februari 2021
algemeen
Verjaardag juf Annette
17 maart 2021
algemeen
Verjaardag meester Jeroen
6 mei 2021
algemeen
Verjaardag juf Marian

nadebel