okt 15, 2020

Brief vanuit MT


Beste ouders, Wat gaan de weken snel en wat hebben we deze periode weer hard gewerkt.

Gelukkig mochten we na de vakantie weer met iedereen in school starten.
Maar zoals jullie wel gemerkt hebben, waren de klassen niet elke dag compleet. Soms omdat een leerling ziek was en soms omdat de leerkracht verkoudheidsklachten had, zich heeft laten testen en daardoor afwezig was. Voor leerlingen die thuis waren, hebben we een pilot uitgezet om thuisonderwijs te bieden. We werken hard aan de verdere uitwerking hiervan. Het is ons in bijna alle keren gelukt om een vervanger voor de leerkracht te krijgen. Maar of dat na de vakantie zo blijft is erg onzeker.
We zien dat ouders heel goed met ons meedenken door de anderhalve meter te bewaren en bij klachten van hun zoon/dochter of zichzelf, met ons te overleggen wat de volgende stap is. Daarvoor onze dank.

De eerder aangekondigde peiling zetten we op een later tijdstip uit. De hierboven beschreven pilot willen we met de betrokken ouders en leerlingen evalueren en in het team bespreken. Daarna volgt een peiling schoolbreed.

Voor nu wensen wij u een fijne vakantie en graag tot de 26e.

Met vriendelijke groet,

Suzanne Weijers.

KBS De Viersprong.

 

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2018-2019

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken. Dan kunt u zelf door de school lopen. 

Maar u kunt beter een afspraak inplannen. Bij voorkeur tijdens lestijden. Dan geeft de directeur, of iemand vanuit het managementteam, of de intern begeleider, u informatie over de school. Daarna krijgt u een rondleiding door één van de kinderen van school. 

Maak hiervoor een afspraak via Sonja van jaarsveld (administratief medewerkster). Bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.00 uur en 14.00 uur. Tel: 024-6450901

 


Agenda

agenda
1 december 2020
algemeen
Verjaardag Juf Rea
23 december 2020
algemeen
Verjaardag juf Lieke
27 januari 2021
algemeen
Verjaardag juf Ilse
11 februari 2021
algemeen
Verjaardag meester Roel
13 februari 2021
algemeen
Verjaardag juf Annette

nadebel