nov 24, 2020

Werving nieuwe leden voor de Ondersteuningsplanraad Stromenland, verkiezingen 2020-2021


De Ondersteuningsplanraad (OPR)  is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Stromenland.

Daarin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. De OPR beoordeeld 4 jaarlijks het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, maar kan ook onderwerpen die zij belangrijk vindt binnen Passend Onderwijs met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. De OPR gaat niet alleen over het onderwijs aan leerlingen die om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs heeft betrekking op alle leerlingen.

De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van school. Zo wordt onder meer verwacht dat u vergaderingen bijwoont (gemiddeld 10 per jaar), meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden. U heeft een open en actieve houding en vertegenwoordigt het belang van uw achterban (ouders en personeel). Het verschil tussen een MR van een school en de OPR zit vooral in de grotere afstand van het beleid tot uw kind of klas en de abstractie van de onderwerpen. Denk daarbij aan het vaststellen van basisondersteuning en de financiële middelen. Wat in het ondersteuningsplan is beschreven en waarover de OPR spreekt, kan ingewikkelde materie zijn. Daarom is enige kennis of ervaring met het onderwijs en/of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een pré. Maar uiteraard is er ook de mogelijkheid om deze kennis op te bouwen of hierbij advies op te vragen.

Kandidaatstelling. De OPR bestaat uit 16 leden, waarvan 8 ouders en 8 personeelsleden. Stromenland is opgedeeld in 4 kieskringen A tot en met D. Per kieskring zijn 2 ouders en 2 personeelsleden vertegenwoordigd. 

Wij zijn opzoek naar versterking voor de OPR, werkt u als personeelslid (dit kan ook een directielid zijn) of bent u ouder uit de betreffende kieskring en lijkt het u leuk om aan te sluiten bij de OPR, geef u dan op als kandidaat. Wij zoeken Personeelsleden uit kieskring A of B en ouders uit kieskring A, B, C en D.

U kunt zich kandidaat stellen door een mail te sturen: opr@stromenland.nl, gericht aan de plaatsvervangend voorzitter van de OPR, Ivo Verploegen. Schrijf in deze mail ook of u ouder of personeelslid bent en voor welke kieskring u zich kandidaat stelt.

Vacature verkiezingen 2020-2021 

kieskring A: Nijmegen: vacature voor 1x personeelslid en 1x ouder

kieskring B: de gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen:

vacature voor: 2 x personeelslid en 1x ouder

kieskring C: de gemeenten Berg en Dal, Boxmeer, Cuijk, Grave, Heumen, Mill en St. Hubert, St. Anthonis: vacature voor: 1x ouder

kieskring D: de scholen voor SO en SBAO in Stromenland: vacature voor: 2x ouder 

De termijn van kandidaatstelling loopt van 24 november 2020 tot en met 14 december 2020. Kandidaten die zich hebben aangemeld krijgen een bevestiging, waarbij gevraagd wordt een profiel op te stellen.

Op maandag 11 januari 2021 is er voor de kandidaten een informatiebijeenkomst om 19:30 uur op de Panovenlaan 1 in Nijmegen. Indien u zich kandidaat stelt willen we u verzoeken hiermee rekening te houden in uw agenda.

Naar aanleiding van deze informatieavond neemt u het besluit uw kandidatuur door te zetten en u verkiesbaar te stellen in de weken daarna of niet. Alle MR leden binnen uw kieskring brengen dan hoofdelijk hun stem uit.

Op de website www.stromenland.nl vindt u nog meer informatie over de OPR.

U kunt verder informatie vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs en https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/passend-onderwijs/medezeggenschap-en-passend-onderwijs

 

Met vriendelijke groet, 

Ivo Verploegen (Plaatsvervangend voorzitter Ondersteuningsplanraad)

Cathelijn Lansu (ambtelijk secretaris OPR)

Leonard Houben

Wendy de Jonge

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl