jan 14, 2021

Verlenging lockdown en ophalen werk


Op 12 januari hebben we helaas te horen gekregen dat de lockdown tot en met minimaal 24 januari zal worden voortgezet.

Dat betekent dat leerlingen van de groepen 3 t/m 8 de weektaken en werk van de afgelopen weken kunnen inleveren en er nieuwe materialen kunnen worden opgehaald.
Bij het inleveren gaat het om volle werkboeken en losse werkbladen die af zijn. Werkboeken die nog niet uit zijn, mogen de leerlingen thuishouden.

Voor de groepen 1 en 2 geldt dat zij geen nieuw materiaal hoeven op te halen. Zij kunnen verder in het werkboek dat zij al thuis hebben en krijgen via de leerkrachten verdere opdrachten tijdens de online lessen.

Op dinsdag 19 januari geven de leerkrachten online les tussen 8.30 en 10.00 uur.
Vanaf 10.00 uur kan volgens onderstaand schema het werk opgehaald worden.
Het ophalen gaat op alfabet van achternaam van de leerling.

10.00 - 11.00 A t/m E

11.15 - 12.15 F t/m J

12.30 - 13.30 K t/m O

13.45 - 14.45 P t/m U

15.00 - 16.00 V t/m Z

Onderling ruilen is prima. We vragen u om de leerling het werk te laten pakken, zodat er zo min mogelijk volwassenen in de school komen. We geven werk mee t/m 9 februari. We houden daarbij rekening met een eventuele verlenging van de lockdown.

De online lessen worden in grote lijnen volgens dezelfde afspraken gegeven. In de ene klas zal de behoefte net iets anders liggen dan in een andere klas. De leerkracht heeft de ruimte om hierop in te spelen.

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl