jan 20, 2021

Noodopvang en kwetsbare leerlingen


Op dit moment neemt het aantal leerlingen in de noodopvang toe. Er zijn ongeveer 40 gezinnen die er gebruik van maken.

Waarvoor is noodopvang bedoeld?

  1. Voor ouders die in cruciale beroepen werken.
  2. Voor leerlingen die kwetsbaar zijn.

Hoe vraag je noodopvang aan?
Door een mail te sturen naar sonja.van.jaarsveld@kansenkleur.nl 

Waar worden de leerlingen opgevangen die naar de noodopvang komen? 
Zij worden in de centrale hal opgevangen. We proberen de leerlingen te spreiden, vanwege de veiligheid. De kleuters werken deze dag in een groep 1-2 lokaal. De andere kinderen vaak in de centrale hal. Soms bij een leerkracht, als deze ervoor heeft gekozen om op school te werken. Wij adviseren leerkrachten om zoveel als mogelijk vanuit huis de online lessen aan te bieden. 

Wie verzorgen de noodopvang?
Bij voorkeur een stagiare, combinatiefunctionaris of onderwijsassistent/vaste vrijwilligers. Een leerkracht stuurt de begeleiders aan. Als er geen stagiaire, combinatiefunctionaris of vaste vrijwilliger beschikbaar is, dan delen wij een leerkracht onderbouw hiervoor in (groep 1-2).

Het is dus niet zo dat leerkrachten de inhoudelijke lessen/begeleiding ook tegelijkertijd kunnen verzorgen. Zij zijn immers online lessen aan het verzorgen, of vragen aan het beantwoorden. En dat kan ook online met een leerling die in de noodopvang de lessen volgt. 

Wanneer is een leerling kwetsbaar, en mag deze ook naar de noodopvang komen?
De richtlijn die wij hiervoor hanteren heeft vooral te maken met veiligheid. Als het thuis niet goed gaat met de leerling, dan wil de leerkracht dat graag weten.Denk aan de ontwikkeling van psychische klachten. Als de leerkracht en/of ouder/verzorger denken dat de kind (-eren) beter naar de noodopvang zouden kunnen komen, dan melden wij deze aanvraag bij het Onderwijs ZorgCentrum. Zij nemen de aanvraag in behandeling en laten ons uiterlijk binnen drie schoolweken (in principe) weten of de leerling kan worden toegelaten in de noodopvang. 

Hoeveel kinderen, ouders of medewerkers zijn besmet met het Coronavirus?
Op dit moment hebben we van geen enkel gezin gehoord dat het Coronavirus onder familieleden is aangetroffen.

Ook onder de medewerkers zijn er geen nieuwe besmettingen.

We blijven ons zorgen maken dat ouders ons op dit moment niet vertellen dat er nieuwe besmettingen hebben plaatsgevonden, omdat zij immers thuis onderwijs volgen. Wilt u dit a.u.b. wel doen, zodat we zicht houden op de aanwezigheid van het virus? 

 

In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd,

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl