feb 2, 2021

Achterstand? Hoezo?


Als we fysiek weer kunnen starten op 8 februari, dan vieren wij ontwikkeling!

Ik vind het erg ingewikkeld om te horen dat er op de t.v. wordt gesproken over 'achterstand'. We meten normaliter de ontwikkeling van kinderen, en vergelijken deze met een gemiddelde ontwikkeling van alle leerlingen in heel Nederland. Deze norm is vastgesteld op basis van het volgen van fysiek onderwijs.

We hebben nu online onderwijs gevolgd. Dat is anders. We weten nu nog niet hoe alle leerlingen zich in Nederland hebben ontwikkeld. We hebben gewoonweg een nieuwe beginsituatie. En juist die beginsituatie moeten we in kaart brengen. Niet doorstomen alsof we alle stof begrepen hebben. Even een pas op de plaats zetten. Want anders creëren we hiaten. En juist hiaten kunnen in de toekomst veel ongemak geven.

Onze gouden schoolregels hebben één kernwoord. Te weten: AANDACHT. Want wat hebben we elkaar gemist. Het spelen met elkaar. Lol hebben met elkaar. Gewoonweg aandacht voor elkaar. Wij spreken binnen de Viersprong niet over een achterstand, maar over de nieuwe beginsituatie. Met respect en een diepe buiging voor de inzet van kinderen, leerkrachten en ouder(s)/verzorgers.

Ik ben trots op jullie allemaal!

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2018-2019

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken. Dan kunt u zelf door de school lopen. 

Maar u kunt beter een afspraak inplannen. Bij voorkeur tijdens lestijden. Dan geeft de directeur, of iemand vanuit het managementteam, of de intern begeleider, u informatie over de school. Daarna krijgt u een rondleiding door één van de kinderen van school. 

Maak hiervoor een afspraak via Sonja van jaarsveld (administratief medewerkster). Bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.00 uur en 14.00 uur. Tel: 024-6450901

 


Agenda

agenda
17 maart 2021
algemeen
Verjaardag meester Jeroen
6 mei 2021
algemeen
Verjaardag juf Marian
16 augustus 2021
algemeen
Verjaardag Juf Laurie
22 september 2021
algemeen
Verjaardag juf Carlina
1 oktober 2021
algemeen
Verjaardag Juf Cara

nadebel