feb 4, 2021

Scholen weer open op maandag 8 februari.


Vanmiddag en morgen kunt u meer informatie verwachten.

Op dit moment zijn de protocollen nog niet beschikbaar. We hebben gistermiddag wel een brief ontvangen vanuit het Ministerie van Onderwijs. Daarin staan (aanvullende) maatregelen beschreven, die in drie categorieën zijn verdeeld.

A. Wettelijk verplicht

B. Noodzakelijke maatregel

C. Dringend advies. Dit betreft maatregelen die niet verplicht zijn en niet in alle situaties haalbaar zullen zijn. 

Welke vervolgstappen kunt u van ons verwachten?

U kunt vandaag een brief vanuit het College van Bestuur verwachten, waar alle scholen binnen Kans & Kleur zich aan zullen houden.

Einde middag zullen we met de MR bespreken welke maatregelen voor ons als school haalbaar zijn (de maatregelen die als dringend advies staan omschreven).

U kunt vandaag een mail of Parro-bericht van de leerkracht verwachten, waarin deze u laat weten of wij morgen de online lessen deels laten vervallen (of helemaal). Leerkrachten hebben immers tijd nodig om zich volledig te kunnen voorbereiden op de extra maateregelen die wij van hen vragen voor het openen van de basisschool. 

U kunt morgen een brief vanuit de school verwachten, waarin wij kunnen vertellen welke maatregelen wij op schoolniveau kunnen realiseren.

 

We hebben ontzettend veel zin om weer fysiek onderwijs te kunnen geven aan de kinderen. Jeetje wat hebben we jullie gemist.

Maar natuurlijk is ook wel spannend, en willen we ervoor zorgen dat we zoveel als mogelijk de maatregelen kunnen realiseren die nodig zijn voor de veiligheid.

Wordt vervolgd....

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel 

 

 

 

Wat ons uniek maakt:

Uniek
  • Talent-ateliers
  • De leerlingenraad
  • Ons anti pesten beleid
  • Engelse lessen
  • Kurzweil dyslexie software
  • Passend Onderwijs
  • Inzet van alle vrijwilligers

Bekijk hier ons filmpje:

Open dagen

Schooljaar 2018-2019

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 13.30 uur en 14.00 uur de school komen bezoeken. Dan kunt u zelf door de school lopen. 

Maar u kunt beter een afspraak inplannen. Bij voorkeur tijdens lestijden. Dan geeft de directeur, of iemand vanuit het managementteam, of de intern begeleider, u informatie over de school. Daarna krijgt u een rondleiding door één van de kinderen van school. 

Maak hiervoor een afspraak via Sonja van jaarsveld (administratief medewerkster). Bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.00 uur en 14.00 uur. Tel: 024-6450901

 


Agenda

agenda
17 maart 2021
algemeen
Verjaardag meester Jeroen
6 mei 2021
algemeen
Verjaardag juf Marian
16 augustus 2021
algemeen
Verjaardag Juf Laurie
22 september 2021
algemeen
Verjaardag juf Carlina
1 oktober 2021
algemeen
Verjaardag Juf Cara

nadebel