feb 5, 2021

Brief betreft start fysiek onderwijs op maandag 8 februari


Wat moet u weten (maar ook de kinderen)?

Beste ouders/verzorgers,

Joepie! Een warm welkom.

We gaan weer open voor alle leerlingen vanaf maandag 8 februari. Leerlingen zijn verplicht om weer naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht. Deze heropening gaat vergezeld door aanvullende maatregelen, die per school zijn opgesteld door het team. Deze staan hieronder beschreven.

1. Algemene coronamaatregelen

Iedereen in Nederland met de volgende klachten thuisblijven:

 • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
 • Hoesten
 • Verhoging op koorts > 38 graden
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping)

 

 • Zorg voor warme kleding voor de kinderen, omdat wij zorgen voor frisse lucht en het kouder zal worden.
 • Ventilatie. Tijdens twee metingen is gebleken dat de ventilatie in twee groepen, die wat kleiner zijn, niet op orde is. Er volgen vervolgonderzoeken. In de tussentijd worden in de lokalen die wat kleiner zijn CO2 meters geplaatst. Dat gaat om de lokalen van de groepen 3-4, groepen 5-6 en groep 7. Zodra de leerkracht ziet dat de ventilatie onvoldoende is (groen is goed, oranje is risico en rood is onvoldoende), dan moet de leerkracht met alle kinderen uit het lokaal en minimaal een kwartier het lokaal luchten. In de overgang tussen groen en oranje kan de leerkracht de ramen extra openen. Maar afhankelijk van de weersomstandigheden is dit soms niet verstandig en kan de leerkracht beter even naar de speelzaal.
 • Noodpakket. Alle leerkrachten geven een noodpakket mee. Dit is uitsluitend bedoeld voor de dagen dat er geen vervanger beschikbaar is.
 • Gesprekken en rondleidingen met ouders, vinden uitsluitend via Teams plaats.
 • Personeel maakt in de gang gebruik van een mondneusmasker.
 • Leerlingen mogen gebruikmaken van een mondneusmasker. Voor leerlingen van groep 7 en 8 is het een dringend advies om hen een neusmondmasker of face-shield te laten dragen. Deze worden vanuit huis aan de leerlingen meegegeven.
 • Personeel kan gebruik maken van een face-shield.

 

2. Reisbewegingen.

Wegbrengen.

Volg de adviesroute! Nieuw= direct afscheid nemen.

Leerlingen lopen direct op het plein naar het verzamelpunt. Wij adviseren ouders dringend om direct naar huis te gaan. Ofwel: kiss and go.

De leerkracht komt 10 minuten voordat zij naar binnen gaan, naar het schoolplein om daar de groep te ontvangen. Als kinderen er eerder zijn, dan lopen zij naar de pion, waar de groep zich gaat verzamelen (zoals bij een ontruiming) Wij adviseren ouders/verzorgers om gebruik te maken van mondneusmaskers. Ouders/verzorgers blijven niet staan, terwijl de kinderen wachten in de rij om naar binnen te gaan. Het is afzetten, een knuffel en kus en direct weggaan.

 • Kiss and go. Groep 1-2 wordt door één ouder/verzorger gebracht tussen 8.10 en 8.20 uur. Precies om 8.20 uur gaan de kinderen met de leerkracht naar binnen.
 • Kiss and go. De groepen 3 en 4 worden door één ouder/verzorger gebracht tussen 8.15 en 8.25 uur. Precies om 8.25 uur gaan de kinderen met de leerkracht naar binnen.
 • Kiss and go. De groepen 5 en 6 worden door één ouder/verzorger gebracht tussen 8.20 en 8.30 uur. Precies om 8.30 uur gaan de kinderen met de leerkracht naar binnen.
 • De groepen 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Tussen 8.25 uur en 8.35 uur. Precies om 8.35 uur gaan de kinderen met de leerkracht naar binnen.

Stuur kinderen a.u.b. niet te vroeg naar school. Cohorten moeten gescheiden blijven.

Ophalen.

Ouders/verzorgers adviseren wij dringend gebruik te maken van mondneusmaskers. Alle ouders/verzorgers die kinderen in meerdere groepen hebben, mogen op het schoolplein de kinderen opwachten. Dat mag tegenover de ingang (tegen de muur), of bij de fietsenstalling. In ieder geval adviseren wij u dringend om u zoveel mogelijk te verspreiden over het schoolplein.

 • Groep 1-2 om 13.50 uur. De ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2, die GEEN kinderen hebben in de groepen 3 t/m 8, wachten de kinderen buiten het hekwerk op. Zij verspreiden zich zoveel als mogelijk.
 • Groep 3-4 om 13.55 uur.
 • Groep 5-6 om 14.00 uur.
 • Groep 7 en 8 om 14.05 uur. Gaan zoveel als mogelijk zelfstandig naar huis.

 

3. Klassen isoleren

 • De lessen van de Noordwijkse Methode worden door de leerkracht zelf gegeven. Het keuzeatelier vervalt.
 • Voor alle groepen geldt dat gymnastiek voorlopig alleen buiten plaats mag vinden.
 • Feesten, zoals carnaval, vieren de leerlingen in hun eigen groep.
 • Met alle betrokken externen, zoals medewerkers van het Centrum Passend Onderwijs en maatschappelijk werk, wordt per casus bekeken of het noodzakelijk is om in school te komen.
 • Het buitenspeelrooster is zo ingedeeld, dat er maximaal twee groepen tegelijk buiten zijn. Het plein wordt in tweeën verdeeld door het plaatsen van pionnen.
 • Op dit moment kunnen wij nog geen uitspraak doen over de voortzetting van het inhaal- en ondersteuningsprogramma.
 • Kleine vaste groepjes, of koppels maken binnen de groep, kunnen wij niet realiseren, omdat wij geen afstand van 1,5 meter tussen de groepjes kunnen waarmaken. Dat betekent dat als er een leerling of leerkracht in quarantaine moet, op onze school altijd de hele klas in quarantaine zal moeten gaan.
 • In elke groep is er een vaste stagiaire werkzaam. We werken uitsluitend met ondersteuning gekoppeld aan een vaste groep. Dus geen ondersteuners die het ene uur in groep 1-2 A werken en daarna in groep 1-2 B.

 

4. Testen/sneltesten

Voor onderwijspersoneel geldt op dit moment dat zij voorrang krijgen bij het testen. Kinderen die door de GGD worden gezien als ‘nauw contact’ of ‘overig contact’ vanuit bron- en contactonderzoek, worden geadviseerd om getest te worden. Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat. Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.

 

5. Wat als de klas in quarantaine moet?

 • Leerlingen starten met het noodpakket. Hier wordt niet eerder gebruik van gemaakt.
 • Als de leerkracht online kan lesgeven, dan streven we ernaar om vanaf de tweede dag de online lessen weer op te starten. Als dat niet lukt en er is nog geen vervanger beschikbaar, dan zullen leerlingen langer thuis aan het noodpakket moeten werken.
 • Onderwijspersoneel zal (op termijn) gebruik maken van (snel)test.
 • Leerlingen druppelen mogelijk weer terug naar school na negatieve testuitslagen vanaf dag 5, maar leerlingen kunnen ook langer in quarantaine blijven.

 

Tot slot We begrijpen dat dit nogal wat van u, de kinderen en de leerkrachten vraagt.

Maar.... We gaan maandag vooral vieren dat we de kinderen weer fysiek onderwijs kunnen aanbieden.

Ondanks alle maatregelen moeten we ons ook gelukkig prijzen voor het feit dat het mogelijk is.

We gaan binnen de school vooral doen wat we altijd deden.

Positief kijken naar de talenten van de kinderen. Genieten van het feit dat we weer fysiek onderwijs kunnen geven.

Zorgen voor een fijne en gezellige dag met elkaar.

Alvast een feestelijk welkom toegewenst.

Namens het team van KBS De Viersprong en de MR-leden,

Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl