apr 8, 2021

Brief Arie Slob naar alle scholen


Betreft informatie voor het funderend onderwijs voor het Nationaal Programma Onderwijs.

Wat is dat dan?

Heel kort samengevat is dat extra geld, dat besteed moet worden aan de nieuwe beginsituatie waarin er in de groepen moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften.

De eerste stap is het in kaart brengen van de tussenresultaten, de tevredenheid van leerlingen en de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit moet worden afgerond eind april 2021. We zijn daar nog druk mee bezig. De tussenresulaten van Cito zijn nu afgerond. Nu de Sociaal Emotionele Ontwikkeling nog goed in kaart brengen. Het gaat allemaal wat trager dan normaal, omdat er zo vaak zieke leerlingen zijn. Maar het komt goed. We lopen op schema.  

Daarna kunnen we samen met alle partijen gaan nadenken hoe we het extra geld zo zinvol en duurzaam mogelijk kunnen besteden. Daarbij willen we de MR zo transparant mogelijk betrekken in het geheel, zodat we samen met ouders optrekken. 

En voordat ik het vergeet, wij zijn enorm dankbaar voor het extra geld!

Wordt vervolgd...

 

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

Directeur KBS De Viersprong

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief ontvangen?

 

 

of u kunt een mail sturen naar viersprong@kansenkleur.nl